Návody a příručky

Bezpečnostní požadavky na řetězovou pilu

Práce s řetězovou pilou může být nebezpečná. Pokud se však budete řídit několika základními doporučeními, budete se moci zbavit veškeré nejistoty a plně se soustředit na práci.

Než začnete
Než začnete pracovat s řetězovou pilou, je nutné provést několik kroků. Pokud pracujete sami, dodržujte tato pravidla:
 1. Řekněte někomu, kde budete pracovat.
 2. Zaparkujte vozidlo tak, abyste z něho mohli rychle vystoupit.
 3. Vždy mějte u sebe mobilní telefon

1. Bezpečnostní prvky řetězové pily

Na práci se vhodně oblečte a vybavte. Všechny řetězové pily jsou vybaveny povinnými bezpečnostními prvky (viz pole s informacemi). Většina řetězových pil je také vybavena systémem TrioBrakeTM, který umožňuje kdykoliv pravou rukou zastavit řetěz.

Nejčastějším úrazem způsobeným řetězovou pilou jsou tržné rány. Tedy „zranění, které naruší kůži“ a může se zvětšit roztržením či nečistým řezem – přesně to, co by člověk čekal, že se stane, když se řetěz zakousne do tkáně.

Vhodně zvolené vybavení může předejít spoustě zranění. Vhodnost či nevhodnost oblečení určují mezinárodní normy. Veškeré ochranné oblečení Husqvarna pro práci s řetězovou pilou se v případě potřeby testuje podle příslušných evropských a mezinárodních norem. Ve všech situacích však vždy mějte následující vybavení:

Doporučené produkty

(5)
Professional Chainsaw

2. Plán bezpečnosti na pracovišti

Po příjezdu na místo určení je načase naplánovat kácení. Nejdříve zajistěte, aby se v oblasti o velikosti dvojnásobku výšky káceného stromu nenacházela žádná osoba. Prozkoumejte, zda není strom shnilý či popraskaný. Naklání se strom? V jakém směru by měl být strom pokácen s ohledem na následující práce?

3. Směr kácení

Většina stromů padá přirozeným směrem. Ten je ovlivněn náklonem stromu, tvarem větví, zatížením koruny sněhem či zasněženými větvemi. Pokud si nejste jisti náklonem stromu, mírně se od stromu vzdalte a proveďte kontrolu pomocí olovnice.

Do určité míry můžete strom pokácet proti jeho přirozenému směru pádu, k tomu jsou ale zapotřebí znalosti, zkušenosti a správné vybavení pro kácení. Stromy se slabým dřevem, jako jsou mrtvé nebo hnilobou zasažené stromy, by měly být vždy pokáceny v nejjednodušším směru.

Images Working with chainsaws, part 2

4. Práce s řetězovou pilou

Konečně přichází i tipy pro práci s řetězovou pilou. Správné techniky omezí riziko poranění nebo zbytečné námahy.

 1. Sevření palcem Obtočte palec a prsty úplně okolo rukojetí a přidržte palec levé ruky pod přední rukojetí, abyste snížili sílu zpětného vrhu.
 2. Blízký kontakt Nemějte z pily strach. Abyste získali správnou stabilitu a přesnost, držte ji blízko u těla.
 3. Poloha Pro ideální pracovní polohu umístěte levou nohu před pravou a pokrčte kolena – neohýbejte záda.
 4. Zastavení řetězu Řetěz se nesmí otáčet, když se přemisťujete na jiné místo.
 5. Bezpečná vzdálenost Zajistěte, aby se v okolí do 3 metrů od vás při práci s řetězovou pilou nenacházela žádná osoba.
Bezpečnostní funkce řetězové pily a co znamenají
 • Páka brzdy řetězu a brzda řetězu zastaví řetěz, pokud s pilou není manipulováno správně nebo v případě zpětného vrhu.
 • Pojistka páčky plynu zajišťuje, že pila bude funkční pouze tehdy, když podržíte stisknuté určité tlačítko.
 • Zachycovač řetězu zabrání jeho vymrštění, pokud se řetěz poškodí nebo uvolní z lišty.
 • Chránič pravé ruky chrání pravou ruku, pokud se řetěz poškodí nebo uvolní z lišty.
 • Díky snadno přístupnému ovládání zastavení můžete řetěz okamžitě zastavit.
Dva rychlé tipy ohledně bezpečnosti práce s řetězovou pilou
 • Absolvujte kurz! Žádný učený uživatel řetězové pily z nebe nespadl a pokud budete jako začátečník trénovat sami, můžete si osvojit špatnou techniku.
 • Nechte zkontrolovat vybavení! Řetězová pila je vybavena bezpečnostními prvky. Pravidelně je kontrolujte.