Návody a příručky

6 kroků pro úspěšné kácení stromů

Při kácení stromů je nezbytné používat správné pracovní techniky. Je nutné vytvořit nejen bezpečné pracovní prostředí, ale také provádět práci efektivně.

1. Plánujte práci dopředu

Při kácení stromů pomocí řetězové pily je klíčová příprava. Pokud si naplánujete, jak kácení provést a jaké lesnické vybavení si vzít s sebou, bude vaše práce bezpečnější a práce po kácení mohou být jednodušší. Nejdříve se zamyslete, zda se v oblasti nenacházejí nějaké významné překážky – například nadzemní vedení, silnice nebo budovy. Pokud víte, že lesním porostem vede silnice nebo že tudy denně prochází mnoho lidí, rozmístěte výstražné značky.

Working with chainsaws part 1

2. Zkontrolujte směr kácení

Dále si důkladně prohlédněte strom a určete směr kácení. Jak vypadají větve a jak rostou? Vezměte v úvahu také směr větru. Pokud si nejste jisti přirozeným směrem pádu stromu, odstupte od stromu a zkontrolujte ho pomocí olovnice (podrobnosti viz pole s informacemi). Vyčistěte okolí stromu v zamýšleném směru kácení. Rovněž vyčistěte prostor v rozsahu asi 45 stupňů za stromem v obou směrech, abyste měli ústupovou cestu.

Images Working with chainsaws, part 2

3. Prořežte kmen

Po vyčištění oblasti umístěte výstražné cedule a zvolte směr pádu stromu a ústupovou cestu. Měli byste zkontrolovat, zda máte v nádrži dostatek paliva na chystaný úkol. Pak je čas prořezat kmen, abyste se zbavili všech větví a větviček, které by mohly překážet při řezání kmene. Nejbezpečnějším způsobem prořezávání je řezání nabíhajícím řetězem (spodní strana vodicí lišty) shora dolů.

4. Zvolte techniku řezání

Jakmile je kmen zbaven větví do výšky ramen, je čas na hlavní řez. Při tom je důležité mít na paměti dvě věci: nedořez by měl mít stejnou tloušťku a správné rozměry a klín nebo přetlačná lopatka by měly být použity dříve, než může strom přiskřípnout vodicí lištu. Vhodná technika k provedení řezu závisí na velikosti a sklonu stromu a na rozměru vodicí lišty řetězové pily. Zde jsme shromáždili informace o různých technikách, abyste mohli sami zjistit, která metoda nejlépe vyhovuje vašim podmínkám.  

Images Working with chainsaws, part 2

5. Zkontrolujte přítomnost chorob

Pokud si všimnete, že je dřevo nezvykle zbarvené a měkké, nebo pokud je spodní část kmene oteklá nebo nemocná, musíte být velmi opatrní. Jde o známky, že strom je napaden hnilobou, a to znamená, že vlákna dřeva jsou oslabená. V takovém případě kácejte strom v přirozeném směru pádu, a pokud si nejste jistí, použijte naviják. Napadení hnilobou obvykle ustupuje výše na stromě, takže jednou z možností může být pokácení stromu s mimořádně vysokým pařezem.

Řetězové pily

Další informace o naší řadě řetězových pil

Další informace

6. Zvolte nástroj

Při kácení stromu máte na výběr různé nářadí pro kácení. Potřebné vybavení se liší podle velikosti stromu. Pro ty nejmenší stromy obvykle nepotřebujete nářadí pro kácení. Stačí vám síla ruky nebo si pomůžete dlouhou tyčí. Klín poskytuje větší sílu pro kácení než různé typy přetlačných lopatek. V extrémních případech můžete použít lano a naviják, což je nejbezpečnější a nejvýkonnější způsob kácení stromu. Podívejte se do pole s informacemi o jednotlivých nástrojích.

Odhad výšky stromu
  • Držte klacek s rukou nataženou přímo před sebou tak, aby délka klacku byla stejná jako vzdálenost mezi okem a rukou, když jej podržíte svisle, abyste vytvořili rovnoramenný pravoúhlý trojúhelník mezi okem, rukou a horní částí klacku.
  • Zamiřte na strom a postavte se na místo, kde budete v takové vzdálenosti, že bude strom stejně vysoký jako délka klacku. Pokud se strom naklání, získáte přesnější výsledek, když měříte ze strany, takže se strom nenaklání k vám ani směrem od vás.
  • Vzdálenost mezi vámi a stromem se nyní rovná výšce stromu.
 
Illustrations Use Chainsaw Book 1 Working with chainsaws, part 1
Měření sklonu stromu pomocí olovnice
  • Namiřte olovnici směrem k horní části kmene stromu.
  • Změřte vzdálenost od bodu dotyku olovnice ke středu kmene.
Nářadí pro kácení
  • Nožní přetlačná lopatka je vhodná při prořezávání menších stromů. Vložte nástroj před dokončením hlavního řezu a postavte se celou váhou na pákové rameno. Přetlačná lopatka je obvykle teleskopická a lze ji přenášet v pouzdře na opasku na nářadí.
  • Přetlačná lopatka se používá u relativně malých stromů. Abyste maximalizovali zvedací sílu, vložte nástroj – před dokončením hlavního řezu – na doraz doprostřed hlavního řezu. Tahejte nohama a záda držte rovně.
  • Zatloukací lopatka se používá stejným způsobem jako přetlačná lopatka, ale lze ji použít také k zatloukání při použití klínů.
  • Klíny jsou nejvhodnější ke kácení středně velkých a velkých stromů. Vkládají se do stromu před dokončením hlavního řezu a zatloukají se sekerou nebo zatloukací lopatkou. Vždy používejte klíny vyrobené z plastu nebo hliníku, abyste se vyhnuli riziku poškození řetězu, pokud do klínu omylem říznete.
  • Naviják se používá v situacích, kdy potřebujete maximální sílu a bezpečnost. Pro maximální účinek se lano připevňuje co nejvýše na strom.
Images Working with chainsaws, part 2