Návody a příručky

Péče o řezací zařízení

Aby řetězová pila mohla řádně a co nejdéle fungovat, potřebuje pravidelný servis. Zde je uvedena příručka úkonů, které zvládnete sami.

Správné napnutí řetězu

Zkontrolujte, zda je pilový řetěz správně napnutý. Uvolněný řetěz může vyskočit z vodicí lišty, způsobit zranění a poškodit řetězovou pilu. Příliš napnutý řetěz může způsobit dřívější opotřebení vodicí lišty. Správně napnutý řetěz by neměl viset pod vodicí lištou. Napnutí řetězu je správné, když se řetěz dotýká spodní strany vodicí lišty, a přesto jej můžete snadno rukou potáhnout.

Před nastavováním napnutí řetězu jej nechte vždy vychladnout. Jak řetěz chladne, smršťuje se.

How to use a chainsaw Working with chainsaws, part 1

Mazání pilového řetězu

Hlavní příčinou předčasného opotřebení je nedostatečné mazání. Doporučujeme zkontrolovat a doplnit olej na mazání řetězu při každém doplnění paliva. Olej na mazání pilového řetězu Husqvarna zajišťuje dobré mazání systémů řezání.

  • Spusťte řetězovou pilu.
  • Podržte pilu nad pařezem a zvyšte otáčky motoru.
  • Mazání řetězu funguje správně, pokud na pařezu zůstane olejová čára.
How to use a chainsaw Working with chainsaws, part 1

Údržba vodicí lišty pro řetězové pily

Většina problémů s vodicí lištou spočívá v nesprávném napnutí řetězu, nedostatečném mazání nebo špatné pracovní technice. Oblast, která se opotřebovává nejvíce, je spodní strana vodicí lišty řetězové pily, kde probíhá většina řezání.

  • Při každé výměně řetězu obraťte vodicí lištu, aby se opotřebovávala rovnoměrně.
  • Pravidelně čistěte drážku vodicí lišty a přívod oleje.
  • Upilujte otřepy z hran vodicí lišty.
How to use a chainsaw Working with chainsaws, part 1

Výměna vodicí lišty

Pravidelně kontrolujte, zda není vodicí lišta řetězové pily opotřebená nebo zda nejsou na kolejnicích otřepy.
V následujících případech vyměňte lištu:

  • Drážka lišty nemá dostatečnou hloubku pro udržení vodicího článku. Zkontrolujte nejopotřebovanější část kolejnice.
  • Když řetěz není v drážce veden ve vzpřímené poloze.

Ostření řetězu a správné nastavení výšky omezovacího zubu

Nejdůležitější je pilu dobře udržovat a ostřit. Proto jsme se rozhodli věnovat celý článek ostření řetězu.