Návody a příručky

Kontrola funkčnosti mazání řetězu na řetězové pile

Mazání řetězu je při používání řetězové pily důležité, aby se řetěz při řezání nepřehříval a aby se po vodicí liště pohyboval bez tření. Tím se prodlužuje životnost lišty a řetězu. Podle pokynů v tomto krátkém videu se dozvíte, jak zkontrolovat, zda systém mazání řetězu vaší pily funguje správně. Nejprve zkontrolujte hladinu oleje. Spusťte řetězovou pilu a zkontrolujte, zda je brzda řetězu vypnutá. Zvyšte otáčky motoru řetězové pily několik centimetrů od kmene stromu. Olej na kmeni znamená, že mazací systém funguje.