Pole saw 115iPT4
Návody a příručky

Jak prořezávat stromy

Zjednodušeně řečeno: správné prořezání stromu zabrání nežádoucímu růstu a zároveň podpoří nový růst. Které větve byste ale měli prořezávat? Kdy byste to měli udělat a jaké nástroje budete potřebovat? Abychom vám usnadnili orientaci v možnostech, připravili jsme pro vás jednoduchého průvodce prořezáváním stromů.

Tipy na prořezávání stromů

8 možností
Proč by se měl strom prořezávat?

Strom můžete prořezat, abyste povzbudili stávající větve k dalšímu růstu, a tím také formujete strukturu koruny. Nebo můžete strom prořezat, abyste do něj dostali více světla a podpořili tak růst plodů nebo květů. Strom můžete dokonce prořezat tak, abyste vytvořili korunu ve tvaru koule!

Než se pustíte do prořezávání, musíte mít jasno, čeho chcete dosáhnout – ať už jde o vzhled, tvar, sílu nebo plody – protože vám to pomůže rozhodnout, které větve je třeba odstranit.

Kdy mám prořezávat stromy?

Obecně platí, že stromy se mají prořezávat během vegetačního klidu koncem zimy nebo začátkem jara. Tehdy se minimalizuje působení hmyzu a chorob a strom má také dostatek času na uzdravení, než začne růst. Odumřelé, zlomené nebo nemocné větve byste měli vždy odřezat, jakmile se objeví.

Jaké nářadí potřebuji k prořezávání stromů?

Pro některé práce postačí nůžky (zahradní nůžky), nůžky na větve nebo vyvětvovací pila. Pro větší práce můžete potřebovat elektrický nástroj, například vyvětvovací pilu na tyči.

Jaká bezpečnostní opatření je třeba mít na paměti při prořezávání stromu?

Práce s jakýmkoli nářadím či stroji může být nebezpečná. Vytvořte si plán, jak nehodám předcházet a snížit jejich závažnost v případě, že k nim dojde, používáním vhodného bezpečnostního vybavení. Společnost Husqvarna doporučuje nosit přilbu s chrániči sluchu, štítem, a ochrannými brýlemi, ochranné kalhoty nebo návleky k řetězové pile, lesnickou bundu s řádným krytím horní části těla, ochranné kalhoty, protiskluzovou obuv a rukavice. Další rady ohledně vhodných ochranných prostředků spojených se stroji Husqvarna naleznete na našich stránkách o ochranných prostředcích.

Nepracujte na stromě, pokud se nachází v blízkosti elektrického vedení, protože to může být velmi nebezpečné. Raději si vyžádejte pomoc odborníka.

Nikdy nepoužívejte řetězovou pilu, když stojíte na žebříku. Řetězovou pilu používejte pouze v úrovni pasu nebo níže. Pro práce ve vyšších polohách použijte žebřík a nůžky na větve nebo použijte vyvětvovací pilu na tyči. Vždy používejte ochranné brýle a rukavice. Pokud pracujete s velkými větvemi, nezapomeňte si nasadit přilbu.

Které větve mám při prořezávání odstranit?

Nejprve se na strom podívejte z dálky a rozhodněte se, jaký je váš konečný cíl. Prořezávejte větve, abyste stromu dodali tvar – například můžete odstranit větve z horní části, abyste podpořili růst větví směrem ven. Tím můžete získat stín nebo, pokud máte ovocný strom, lepší přístup k ovoci. Každý rok byste měli zvážit alespoň ořezání větví, které v daném roce vyrostly, právě proto, abyste zachovali tvar stromu a strom zbytečně neztrácel sílu.

Můžete také prořezávat, abyste uvolnili místa, která jsou hustá nebo přeplněná větvemi. Při tomto typu prořezávání může začít co nejdále od středu a postupovat směrem dovnitř.

Hledejte větve, které vykazují známky poškození. Hledejte také větve, které směřují dolů a narážejí do jiných větví. Pokud vidíte, že dvě větve tvoří vidlici, jednu z nich odřízněte, aby si vzájemně nekonkurovaly.

Illustration Use Tree shapes
Jak mám při prořezávání řezat silnější větve?

Řežte ve třech krocích.

První řez proveďte pod větví, druhý dále od kmene, aby se snížil tlak. Třetím řezem pak vytvoříte úhledný konec, přičemž zachováte límeček větve. To je důležité, protože pokud je řez veden blíže ke kmeni, plocha rány se zvětší – to znamená, že stromu bude trvat déle, než se přes tuto plochu řezu zahojí. Prořezávání stromů touto metodou také zabraňuje odlupování větve, které by jinak mohlo zpomalit proces hojení.

Obecně platí, že při řezu letošních výhonů byste se měli snažit řezat pod úhlem 45 stupňů.

Illustration Use How to Prune Three step method
Kolik větví lze při prořezávání odstranit?

Nejlepší je odstraňovat jen tolik větví, kolik je zapotřebí k dosažení požadovaného efektu – rozhodně ne více než asi 20 % – protože odstranění příliš velkého množství větví může strom oslabit. Pokud provádíte větší prořez, měli byste jej rozložit do dvou nebo více let. Na druhou stranu můžete bez obav odstranit pouze ty větve, které vyrostly v uplynulém roce.

Pamatujte, že při prořezávání stromů může vzniknout velké množství odpadu, takže pokud nemáte vlastní kontejner na bioodpad, naplánujte, jak ořezané větve přemístíte na místo zpracování odpadu (kde se z nich může stát mulč).

Jaké jsou výhody akumulátorové vyvětvovací pily na tyči Husqvarna?

Řada akumulátorových vyvětvovacích pil na tyči Husqvarna vám poskytne výkon benzínového nářadí, ale s nižší hlučností, bez emisí a s nižšími vibracemi.

Naše akumulátorová vyvětvovací pila na tyči 120iTK4 s teleskopickou tyčí je obzvláště všestranná, protože můžete kombinovat „tělo“ nástroje s vyvětvovací pilou na tyči nebo s nástavcem na živý plot.