Návody a příručky

Jak ovládat sekačku Automower® hlasem pomocí služby Amazon Alexa

Existuje řada možností, jak se služby Alexa ptát nebo jí dávat příkazy. Níže najdete několik příkladů hlasových příkazů, kterými můžete ovládat sekačku. Když chcete robotickou sekačku Automower® ovládat pomocí služby Alexa, musíte zadávat hlasové příkazy v angličtině, němčině nebo francouzštině.

Spuštění ovládání sekačky Automower®

JAZYKHLASOVÝ PŘÍKAZ
AngličtinaLaunch Automower
NěmčinaÖffen Automower
FrancouzštinaOuvre Automower

Přímé příkazy nebo dotazy

JAZYKHLASOVÝ PŘÍKAZ
Angličtina

Ask Automower to/about …
Launch Automower and …

Němčina

Sag Automower er soll …
Frag Automower über …

Francouzština

Ouvre Automower et/pour …
Demande à Automower de …

Zahájení sečení

Příkaz Start slouží k přeskočení aktuálního plánu.

Alexa se zeptá, jak dlouho má sekačka sekat, pokud jste to už neřekli. Upozorňujeme, že pokud se sekačka nabíjí, nemusí začít pracovat okamžitě. Místo toho vyčká, dokud se akumulátor plně nenabije, a poté začne sekat.

JAZYKHLASOVÝ PŘÍKAZ
AngličtinaStart
Cut the grass for four hours
Override schedule and run for four hours
NěmčinaStarten
Mähe den Rasen für vier Stunden
Er soll den Zeitplan ignorieren und vier Stunden mähen
FrancouzštinaTondre
Tonds pour quatre heures Ignore le schéma initial puis tonds pour quatre heures
Ignore le schéma initial puis tonds pour quatre heures

Pozastavení

Příkaz Pause funguje jednoduše: zastaví sekačku na místě, dokud jí nezadáte nový příkaz.

Upozorňujeme, že použití hlasového příkazu Pause nefunguje stejně jako stisknutí tlačítka STOP na sekačce. Když použijete hlasový příkaz Pause, můžete sekačku snadno znovu spustit z aplikace Automower® Connect, pomocí apletu IFTTT nebo hlasovým příkazem ve službě Alexa. Pokud ale někdo stisknul tlačítko STOP na sekačce, musíte zadat PIN kód na klávesnici robotické sekačky a zavřít kryt, aby se sekačka znovu spustila.

JAZYKHLASOVÝ PŘÍKAZ
AngličtinaPause
Come to a halt
Stand still Automower
NěmčinaPausen
Halte meinen Automower an
Mach eine Pause
FrancouzštinaPause
Mets en pause
Automower en Pause

Pokračování v sečení (podle plánu)

Při použití příkazu Resume bude robotická sekačka pokračovat v sečení podle stávajícího plánu, například pokud jste předtím pozastavili její činnost nebo byla zaparkovaná.

Tento příkaz neznamená, že vaše robotická sekačka začne okamžitě sekat, pokud plán neříká, že by měla sekat právě teď.

JAZYKHLASOVÝ PŘÍKAZ
AngličtinaResume
Continue with the schedule
Resume according to schedule
NěmčinaFortsetzen
Folge wieder dem Plan
Mach weiter mit dem Zeitplan
FrancouzštinaContinuer
Reprendre selon le calendrier de tonte
Reprendre le schéma initial

Parkování až do příštího plánovaného spuštění

Pomocí příkazu Park zadáte robotické sekačce pokyn vrátit se do nabíjecí stanice a zůstat tam až do příštího sečení.

Když začne další plánované sečení (např. další den), není již příkaz k parkování platný a robotická sekačka začne znovu sekat trávník.

JAZYKHLASOVÝ PŘÍKAZ
AngličtinaPark
Go back home
Park until the next scheduled run
NěmčinaParke
Er soll sich ausruhen
Parke bis zum nächsten Einsatz nach Mähplan
FrancouzštinaGarer
Retourne à la station de charge
Renvoie mon Automower à la base

Parkování na X hodin

Robotické sekačce můžete také říct, aby se na určitou dobu zaparkovala. Po uplynutí stanovené doby bude sekačka znovu sekat podle plánu.

JAZYKHLASOVÝ PŘÍKAZ
AngličtinaPark for 4 hours
Němčina4 Stunden parken
FrancouzštinaGarer pour 4 heures

Parkování do dalšího příkazu

Sekačce můžete také přikázat, aby se vrátila do nabíjecí stanice a zůstala tam, dokud jí nedáte nový příkaz.

Tento příkaz se liší od běžného příkazu k parkování, protože ruší následující naplánovaná sečení. To znamená, že pokud své robotické sekačce zadáte příkaz, aby zaparkovala až do odvolání, nezačne znovu sekat při příštím plánovaném sečení.

JAZYKHLASOVÝ PŘÍKAZ
AngličtinaPark until further notice
Make my Automower go back home and stay there
Let my mower return home and stay there forever
NěmčinaParke meinen Automower bis auf weiteres
Er soll bis auf weiteres parken
Er soll zurück zur Ladestation bis ich ihm Befehle gebe
FrancouzštinaGarer jusqu'à nouvel avis
Garer mon Automower jusqu'à nouvel ordre
Garer puis attendre mes instructions

Stav

Když zadáte příkaz Status, dostanete krátkou zprávu o tom, co robotická sekačka aktuálně dělá, a také informace, kdy robotická sekačka začne znovu sekat, pokud je zaparkována v nabíjecí stanici.

JAZYKHLASOVÝ PŘÍKAZ
AngličtinaStatus
What is my Automower doing?
Find out what my mower is up to
NěmčinaStatus
Was ist der Status meines Automowers?
Was macht mein Automower gerade?
FrancouzštinaÉtat
Quel est son état actuel ?
Qu'est-ce qui se passe avec lui ?

Nastavení aktivní sekačky

Pokud máte v účtu Automower® Connect více robotických sekaček, musíte vybrat, která má být nastavena jako aktivní. Aktivní robotická sekačka je ta, kterou v dané chvíli ovládáte. Pokud potřebujete změnit aktivní robotickou sekačku, například když jedete na chatu, kde máte druhou sekačku, můžete také použít tyto příkazy.

Poznámka: Sami musíte nastavit, kterou sekačku budete ovládat hlasovými příkazy. Sekačka zvolená v aplikaci Automower® Connect není synchronizovaná s vaším účtem Alexa.

JAZYKHLASOVÝ PŘÍKAZ
AngličtinaSet active mower
I want to change which mower I control
Let's change my active mower
NěmčinaIch will Standardmäher ändern
Lass mich Defaultmäher wechseln
Ich will mein Standardmäher ändern
FrancouzštinaLaisse-moi installer l'Automower par défaut
Je veux changer tondeuse habituelle
Je voudrais installer Automower actif

Zjištění aktivní sekačky

Tento příkaz vás informuje, která robotická sekačka je nyní aktivní, tj. kterou ovládáte, když zadáte příkaz ve službě Alexa.

JAZYKHLASOVÝ PŘÍKAZ
AngličtinaWhich mower am I controlling?
Get active mower
Tell me which of my mowers I am controlling
NěmčinaWelcher Mäher ist mein Standardmäher?
Wer ist mein Standardmäher?
Welchen meines Automower kontrolliere ich jetzt?
FrancouzštinaQuel est mon Automower actif ?
Quel est le robot tondeuse que j'utilise d'habitude ?
Quelle tondeuse puis-je contrôler ?

Doba příštího spuštění

Pomocí příkazu Next start time můžete zjistit, kdy robotická sekačka vyjede z nabíjecí stanice a začne znovu sekat.

Poznámka: Časové pásmo robotické sekačky musí být správně nastavené a shodné s nastavením v aplikaci Alexa, jinak mohou být datum a čas uvedené službou Alexa nesprávné.

JAZYKHLASOVÝ PŘÍKAZ
AngličtinaWhen's the next start time?
When will my Automower start mowing again?
NěmčinaWann fängt er wieder an zu mähen?
Wann mäht mein Automower wieder?
Wann beginnt der nächste Mähauftrag meines Mähers?
FrancouzštinaQuelle est l'heure de démarrage?
Quand va-t-il recommencer à tondre?
À quelle heure commencera la prochaine tonte?

Jiné příkazy

Samozřejmě můžete službě Alexa zadat také jiné standardní fráze, například Please repeat, Help me, Cancel (Opakovat, Potřebuji pomoc, Zrušit) a tak dále.

Často kladené dotazy: Husqvarna Automower® a integrace do chytré domácnosti

Ano.
Podrobný návod najdete tady.

Modely Husqvarna Automower® s mobilním připojením nebo připojením k Wi-Fi nebo modely vybavené sadou Automower® Connect lze připojit ke službám Google Home nebo Amazon Alexa.

Robotické sekačky Automower® můžete aktuálně ovládat pomocí služeb Asistent Google a Amazon Alexa, ale nikoli Siri.