Návody a příručky

Jak ovládat sekačku Automower® hlasem pomocí zařízení Amazon Alexa

Toto je seznam podporovaných hlasových příkazů pro ovládání sekačky Automower® pomocí zařízení Amazon Alexa. Zkuste se vyhnout hluku na pozadí a mluvte přirozeně a jasně.

Požadovaná akce...Fráze...AlternativyAkce
Spuštění/pokračování„Alexa, ask Automower to start.“Můžete také použít výraz „resume“ nebo „continue“.Sekačka Automower pokračuje v sečení podle plánu. Pokud není sečení v plánu, nebude sekat až do příštího plánovaného spuštění.
Pozastavení„Alexa, ask/tell Automower to stop.“Můžete také použít výraz „pause“.Sekačka Automower se zastaví v aktuální poloze.
Parkování„Alexa, ask/tell Automower to park.“Můžete také použít výrazy „return home“, „go back home“ nebo „take a break“.Sekačka Automower se zaparkuje až do příštího plánovaného spuštění.
Parkování do další zprávy„Alexa, ask/tell Automower to park until further notice.“ Sekačka Automower se zaparkuje a čeká na další příkaz bez ohledu na plán.
Stav„Alexa, ask Automower about status.“Můžete použít také výrazy „what it is doing“, „to check status“ nebo „What is Automower up to?“Uvede aktuální stav a činnost sekačky Automower. (Bez informací o akumulátoru.)
Nápověda[V příslušném kontextu] „I need some assistance.“Můžete také použít výraz „Help“ nebo „What can I do?“

Často kladené dotazy: Husqvarna Automower® a integrace do chytré domácnosti

Aktuálně je možné se službami Google Home nebo Amazon Alexa propojit pouze modely Husqvarna Automower® X-line a modely vybavené sadou Automower® Connect.

Ne, aktuálně to není možné.