Návody a příručky

Jak pravidelně čistit sekačku Husqvarna Automower®

Pro dosažení nejlepšího výkonu a dlouhé životnosti sekačky Automower® je důležité udržovat ji čistou. Sekačka se spoustou nabalených odřezků navíc špatně zdolává svahy. Doporučujeme čistit ji pomocí kartáče, ostříkat ji hadicí nebo použít vlhký hadřík. Při čištění sekačky Husqvarna Automower® nikdy nepoužívejte vysokotlaký čistič nebo rozpouštědlo.

Kontrolní seznam pro čištění sekačky Husqvarna Automower®

  1. Vypněte robotickou sekačku - hlavní spínač nastavte do polohy VYP.
  2. Používejte ochranné rukavice.
  3. Obraťte sekačku Automower® vzhůru nohama.
  4. Rukou odstraňte kusy odřezků trávy.
  5. Pomocí kartáče na mytí nádobí odstraňte odřezky trávy z ochranného kotouče, kol, těla atd.
  6. Otočte sekačku Automower®, abyste se zbavili volných odřezků.
  7. Pomocí vlhkého hadříku, příp. použijte jemný mýdlový roztok, očistěte šasi, tělo, panel atd. POZOR Nepoužívejte tekoucí vodu na jiné modely než na Automower® 305 (2020–), 310 Mark II, 315 Mark II, 405X nebo 415X - pro tyto zmíněné modely je možné použít proud vody ze zahradní hadici a umýt šasi i tělo sekačky. Pro doleštění plastových částí použijte sprej Automower® Care and Shine.
  8. Po každé sezóně se objednejte k prodejci na důkladné, odborné čištění.