565
  1. Příručka
  2. Filtry
Návody a příručky

Jak vyměnit a vyčistit vzduchový filtr u řetězové pily Husqvarna

Vzduchový filtr brání vstupu nečistot do řetězové pily Husqvarna. Zanesený či porouchaný vzduchový filtr může zkrátit životnost vaší pily. Nabízíme 3 typy vzduchových filtrů: standardní pro normální podmínky, zimní pro teploty pohybující se okolo nuly či pod ní a plstěný pro suché a prašné podmínky.

Při čištění či výměně vzduchového filtru postupujte podle této příručky.

  1. Pomocí plochého šroubováku otevřete tři západky na krytu válce řetězové pily.
  2. Sejměte kryt válce.
  3. Pomocí šroubováku nadzvedněte a uvolněte kovovou západku, která zajišťuje vzduchový filtr.
  4. Zkontrolujte, zda vzduchový filtr není znečištěný či poškozený.
  5. Opatrně vložte šroubovák mezi horní a dolní část vzduchového filtru a oddělením jej otevřete.
  6. Pokud je vzduchový filtr poškozený nebo značně znečištěný, vyměňte jej.
  7. Očistěte filtr pomocí čistého kartáče nebo jej omyjte mýdlem a vodou.
  8. Opět vzduchový filtr složte dohromady a zkontrolujte, že je v řetězové pile řádně usazen, než nasadíte zpět kryt válce.