Návody a příručky

Jak vyměnit žací břity robotické sekačky Automower®

V případě opotřebení břitů nebo jestliže se špičky stébel listů trávy začnou zbarvovat doběla a vypadat roztřepeně, je vhodné vyměnit břity robotické sekačky, aby zůstal zachován její výkon. Vždy používejte originální břity a šrouby a vždy provádějte výměnu šroubu a břitu v rámci údržby ve stejnou dobu, jinak může dojít k opotřebení šroubu, což může vést k uvolnění břitu během provozu.

Podrobný návod na výměnu břitů

 1. Ujistěte se, že je hlavní vypínač vypnutý.
 2. Používejte ochranné rukavice.
 3. Obraťte robotickou sekačku vzhůru nohama.
 4. Otočte ochranný kryt tak, aby byl otvor v krytu zarovnán se šroubem žacího břitu.
 5. Odšroubujte břit. Použijte plochý nebo křížový šroubovák, ideálně magnetický, pro snazší vyjmutí šroubu.
 6. Trochu od sebe oddělte ochranný kryt a žací disk a vyjměte břit a šroub.
 7. Odstraňte veškeré nečistoty pomocí kartáče na nádobí a měkkého navlhčeného hadříku.
 8. Přišroubujte pevně nový břit pomocí nového šroubu. Vždy vyměňte jak šroub, tak břit.
 9. Na každý šroub připevněte vždy jen jeden břit, jinak může být žací systém nevyvážený.
 10. Zkontrolujte, zda se břity volně otáčejí.

Jaká je životnost žacích břitů sekačky Automower®?

Běžná životnost žacích břitů sekačky Automower® je 3 až 6 týdnů při používání za příznivých podmínek, ale může se lišit a závisí například na následujících faktorech:

Podívejte se naši kompletní nabídku příslušenství pro robotické sekačky.

  Co se stane, když nebudu měnit břity v robotické sekačce Automower®?

  Používání tupých břitů zhoršuje výsledky sečení. Tráva nebude posečena úhledně a zvýší se spotřeba energie, takže robotická sekačka nedokáže posekat očekávanou plochu.