Endurance blades
 1. Průvodce
 2. Doporučené produkty
Návody a příručky

Jak vyměnit žací břity robotické sekačky Automower®

V případě opotřebení břitů nebo jestliže se špičky čepelí listů trávy začnou zbarvovat doběla a vypadat roztřepeně, je vhodné vyměnit břity robotické sekačky, aby zůstal zachován její výkon. Vždy používejte originální břity a šrouby a vždy provádějte výměnu šroubu a břitu v rámci údržby ve stejnou dobu, jinak může dojít k opotřebení šroubu, což může vést k uvolnění břitu během provozu.

Podrobný návod na výměnu břitů

 1. Zkontrolujte, zda je hlavní spínač vypnutý.
 2. Používejte ochranné rukavice.
 3. Obraťte sekačku Automower® vzhůru nohama.
 4. Otočte ochranný kotouč tak, aby byl otvor v kotouči zarovnán se šroubem břitu.
 5. Odšroubujte břit. Použijte plochý nebo křížový šroubovák, ideálně magnetický, pro snazší vyjmutí šroubu.
 6. Lehce rozevřete ochranný kotouč a žací kotouč a vyjměte břit a šroub.
 7. Odstraňte veškeré nečistoty pomocí kartáče na nádobí a měkkého navlhčeného hadříku.
 8. Přišroubujte pevně nový břit pomocí nového šroubu. Vždy vyměňte šroub i břit.
 9. Zkontrolujte, zda se břity volně otáčejí.