1/1

Εξάρτημα πλατφόρμας εξαερωτής

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Περιγραφή προϊόντος

Εξαερωτής για την πλατφόρμα εξαρτημάτων (03 5866372 -01). Τα 24 μαχαίρια σχηματίζουν στο έδαφος τρύπες που επιτρέπουν στον αέρα, το νερό και τα θρεπτικά συστατικά να διεισδύσουν στο χώμα.

Σχετικό περιεχόμενο

Εμφάνιση 1 από 1