Χρήση


Τρόπος εκκίνησης αλυσοπρίονου

Μπορεί να φαίνεται απίστευτο, αλλά η πιο συνηθισμένη ερώτηση που κάνουν οι χρήστες αλυσοπρίονων είναι “πώς θέτω το αλυσοπρίονο σε λειτουργία;” (ή τουλάχιστον είναι ένα από τα συνηθέστερα θέματα αναζήτησης στο Google). Εδώ θα βρείτε μερικές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να ετοιμάσετε το αλυσοπρίονό σας για να αναλάβει δράση.

Υπάρχουν δύο σωστοί τρόποι εκκίνησης του αλυσοπρίονου: με το αλυσοπρίονο τοποθετημένο στο έδαφος και με το αλυσοπρίονο ανάμεσα στα πόδια σας. Ανεξαρτήτως του τρόπου που θα χρησιμοποιήσετε, δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι το φρένο της αλυσίδας πρέπει να είναι πάντα ενεργοποιημένο. Σε πολλά μοντέλα αλυσοπρίονων, η εκκίνηση μπορεί να γίνει με "μισό γκάζι". Εάν το φρένο δεν είναι ενεργοποιημένο κατά την εκκίνηση ενός τέτοιου μοντέλου υπάρχει το ενδεχόμενο περιστροφής της αλυσίδας.

Εκκίνηση με κρύο κινητήρα

  1. Ενεργοποιήστε το φρένο της αλυσίδας.
  2. Εάν το μοντέλο διαθέτει κουμπί αποσυμπίεσης, πιέστε το.
  3. Ενεργοποιήστε το τσοκ. Εάν το αλυσοπρίονο διαθέτει διάταξη εξαέρωσης/αντλία καυσίμου, πιέστε τη φούσκα λίγες φορές, έως ότου καταστεί ορατό το καύσιμο και εισέλθει έτσι στο καρμπυρατέρ.
  4. Εκκίνηση με το αλυσοπρίονο στο έδαφος: Τοποθετήστε το δεξί σας πόδι στην πίσω λαβή και κρατήστε σταθερά τη μπροστινή λαβή με το αριστερό σας χέρι. Εκκίνηση με το αλυσοπρίονο ανάμεσα στα πόδια σας: Τοποθετήστε την πίσω λαβή ανάμεσα στους μηρούς σας και πίσω από το δεξί γόνατο. Κρατήστε σταθερά την μπροστινή λαβή με το αριστερό σας χέρι.
  5. Τραβήξτε τη λαβή εκκίνησης με το δεξί σας χέρι. Επαναλάβετε, έως ότου ο κινητήρας τεθεί σε λειτουργία.
  6. Πιέστε το τσοκ (μισό γκάζι) και τραβήξτε το, έως ότου το αλυσοπρίονο τεθεί σε λειτουργία.
  7. Επιταχύνετε. ώστε ο κινητήρας να είναι στο ρελαντί και στη συνέχεια απελευθερώστε το φρένο της αλυσίδας.

Εκκίνηση με ζεστό κινητήρα

Όταν ο κινητήρας είναι ζεστός, δεν χρειάζεται η χρήση του τσοκ για την εκκίνηση. Ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες, αγνοώντας τις αναφορές στη χρήση του τσοκ. Σε περίπτωση δυσκολίας εκκίνησης του κινητήρα, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία μισού γκαζιού. Για τη λειτουργία μισού γκαζιού, πρώτα ενεργοποιήστε πλήρως το τσοκ και, στη συνέχεια, πιέστε το προς τα πίσω.

Σχετικά άρθρα

  • Χρήση

    How to start a Husqvarna top handle chainsaw

    Remember to always follow all safety precautions when starting your Husqvarna chainsaw. The chain brake must be engaged to reduce the risk of injury. Never start a chainsaw unless the bar, chain and all covers are fitted correctly. Otherwise the clutch can come loose and cause serious injuries. Place the machine on firm ground. Ensure you have a secure footing and that the chain is not in contact with anything. Keep people and animals well away from the working area.

  • Χρήση

    How to start a Husqvarna chainsaw

    When starting a chainsaw you should always ensure to heed all safety precautions. Never start the saw engine without the bar, chain and clutch cover (chain brake) assembled - or else the clutch can come loose and cause serious injuries.  Always move the saw away from the fuelling area before starting. Place the saw on clear ground and ensure that the chain is not in contact with anything. Also, ensure that you have a secure footing. Keep people and animals well away from the working area.

  • Χρήση

    Tensioning the chain on your Husqvarna chainsaw

    The more you use a chain the longer it becomes. A slack chain can jump off and cause serious or even fatal injury. It is therefore important to adjust the chain regularly to take up the slack. Check the chain tension every time you refuel. NOTE! A new saw chain has a running-in period during which you should check the tension more frequently.