Πληροφορίες για το δάσος

  • 560XP
    Πληροφορίες για το δάσος

    Φροντίδα των δέντρων και προστασία της φύσης: ένα φυσικό στοιχείο της σύγχρονης δασοκομίας

    Το δάσος έχει πολύ μεγάλη αξία και γι' αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε μακροπρόθεσμα. Γι' αυτόν το λόγο, η φροντίδα των δέντρων και η προστασία της φύσης πρέπει να αποτελεί πάντα μέρος της σύγχρονης δασοκομίας.