1/8
Πλάτος εργασίας
37,5 cm

Περιγραφή προϊόντος

A light-weight corded scarifier with 38 cm working with and a 2-in-1 function and easy blade shift. The easily adjusted working depth, together with a powerful engine, efficiently remove matted thatch and moss from the lawn. The compact design and foldable handle make it easy to transport and store. With features such as an intutitive key pad, collection as an option and no direct emissions this is the perfect partner for your pre- and after seasonal needs.

Σχετικό περιεχόμενο

Εμφάνιση 3 από 3