1/1

Бензинова туба 6 л, оранжева

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Описание на продукта

Тубата събира 6 литра бензин. Бензиновата туба има ефективна защита против препълване. Когато тубата е пълна, струята спира автоматично и можете да вдигнете тубата без да разлеете бензин.