Относно горите

  • 560XP
    Относно горите

    Опазването на природата – неделима част от съвременното горско стопанство

    Горите са прекалено важни, за да не мислим за тях в дългосрочен план. Ние считаме, че мерките за опазване на околната среда, като част от съвременното горско стопанство, трябва да са не само желателни, но и задължителни.