Service Workshop

Отделяме специално време и внимание за проактивно техническо обслужване

Когато донесете машината си за обслужване при Вашия упълномощен дилър на Husqvarna, обслужването ще се извърши от висококвалифициран специалист, обучен за конкретната машина, разполагащ с напълно оборудван сервиз и специални инструменти, който ще използва само оригинални резервни части на Husqvarna.

Повечето сервизи имат фиксирани цени за всички сервизни пакети. За всяка машина Husqvarna се предлага подробен план за сервизно обслужване с график за определен брой интервали от време. Обслужването на Вашите машини в предложените времеви диапазони позволява да се разгъне пълният им потенциал и да се намалят разходите Ви вследствие на извънредни прекъсвания.

Също толкова важно е, че инструментите Ви ще издържат по-дълго и ще имате възможност за по-добра цена при препродажба, когато настъпи моментът за това.

Service photos

Точно определени интервали за сервизно обслужване и ежедневна поддръжка

Чрез извършване на редовна профилактика при Вашия местен дилър можете да предотвратите откази на машината вследствие на износване, умора на материала или разцентровка. Не само ще имате на разположение безопасна и изправна машина, но и ще удължите живота на машината, ще намалите експлоатационните разходи и ще избегнете прекъсвания на работата на машината поради повреди.

Машините Husqvarna се справят с много предизвикателства в трудни условия. За да се гарантират оптималните им експлоатационни показатели, ежедневната им поддръжка е от ключово значение. Вашата инструкция за експлоатация съдържа списък с препоръчителните интервали на обслужване. Като следвате тези сервизни интервали, ще спестите време и ще избегнете скъпи непланирани прекъсвания на ежедневната си работа.

Services by Husqvarna - Front mowers
Инспекция преди доставката на Husqvarna
С нашата услуга "Инспекция преди доставката" Вие можете да очаквате продуктът на Husqvarna да бъде доставен в състояние, готово за употреба. Всички функции за безопасност на продукта ще са проверени и ще бъде потвърдено, че са напълно функционални.
Service in shop
Фиксирани цени
Упълномощените дилъри на Husqvarna предлагат сервизно обслужване с фиксирани цени за всички форми на обслужване, като всеки продукт се предоставя с подробен план за сервизно обслужване, разделен на интервали от време.
Automower service
Сервизни контролни списъци
След всяко обслужване Вашият упълномощен дилър на Husqvarna ще Ви предостави попълнен сервизен контролен списък, в който са посочени основните дейности, извършени на Вашата машина. В дългосрочен план това ще даде възможност на Вашия дилър да има точна информация за предпочитанията Ви по отношение на сервизното обслужване.

Оферта за обслужване

След интензивната сезонна работа по поддържане на безупречна морава Вашият Automower® има нужда от обслужване и поддръжка. При Вашия упълномощен дилър за комплексно обслужване на Husqvarna ще получите много високо ниво на обслужване. Следните услуги, заедно с препоръчаните оригинални резервни части, са включени в офертата ни за основно обслужване на Husqvarna Automower®.

 • Почистване/измиване
 • Електронна диагностика (автоматичен тест)
 • Софтуер, актуализация
 • Ножове, смяна
 • Функционален тест на акумулаторната батерия (автоматичен тест)
 • Зареждане на батерията
 • Функции за безопасност, тестване
 • Функционална проверка

Моля, разгледайте и нашата оферта за обслужване на Automower®, която включва съхранение през зимата. За повече оферти за обслужване се обърнете към Вашия дилър, тъй като е възможно да се предлагат местни оферти.Препоръчваме веднъж годишно да носите Вашата машина за обслужване при дилъра. По този начин ще осигурите оптимални работни характеристики, максимална продължителност на работа и дългосрочни икономически ползи, на които се радва всеки собственик на изправен продукт на Husqvarna.

При Вашия упълномощен дилър за комплексно обслужване на Husqvarna ще получите много високо ниво на обслужване. Следните услуги заедно с препоръчаните оригинални резервни части са включени в офертата ни за основно обслужване на верижни триони Husqvarna.

 • Почистване
 • Запалителна свещ, смяна
 • Въздушен филтър и впръскване, проверка
 • Охладителна система и др., проверка
 • Горивен филтър, смяна
 • Маслена система, проверка и почистване
 • Режещо оборудване, проверка
 • Верижни зъбни колела, проверка
 • Карбуратор, регулиране или актуализация на софтуера
 • Функции за безопасност, тестване
 • Функционална проверка

За повече оферти за обслужване се обърнете към Вашия дилър, тъй като е възможно да се предлагат местни оферти.

Препоръчваме веднъж годишно да носите Вашата машина за обслужване при дилъра. По този начин ще осигурите оптимални работни характеристики, максимална продължителност на работа и дългосрочни икономически ползи, на които се радва всеки собственик на изправен продукт на Husqvarna.

При Вашия упълномощен дилър за комплексно обслужване на Husqvarna ще получите много високо ниво на обслужване. Следните услуги заедно с препоръчаните оригинални резервни части са включени в офертата ни за основно обслужване на косачки за трева Husqvarna.

 • Почистване/измиване
 • Запалителна свещ, смяна
 • Въздушен филтър, проверка
 • Моторно масло, смяна
 • Нож, заточване и балансиране
 • Зареждане на акумулаторната батерия (ако е приложимо)
 • Органи за управление, проверка
 • Функционална проверка

За повече оферти за обслужване се обърнете към Вашия дилър, тъй като е възможно да се предлагат местни оферти.

Препоръчваме веднъж годишно да носите Вашата машина за обслужване при дилъра. По този начин ще осигурите оптимални работни характеристики, максимална продължителност на работа и дългосрочни икономически ползи, на които се радва всеки собственик на изправен продукт на Husqvarna.

При Вашия упълномощен дилър за комплексно обслужване на Husqvarna ще получите много високо ниво на обслужване. Следните услуги заедно с препоръчаните оригинални резервни части са включени в офертата ни за основно обслужване на градински трактори Husqvarna.

 • Почистване/измиване
 • Запалителна свещ, смяна
 • Въздушен филтър, проверка
 • Моторно масло, смяна
 • Горивен филтър, смяна
 • Ремъци, проверка
 • Корпус на режещия блок, проверка
 • Ножове, заточване и балансиране
 • Предпазен изключвател, проверка
 • Платформа за рязане, регулиране
 • Зареждане на батерията
 • Органи за управление, проверка
 • Функционална проверка

За повече оферти за обслужване се обърнете към Вашия дилър, тъй като е възможно да се предлагат местни оферти.

Препоръчваме веднъж годишно да носите Вашата машина за обслужване при дилъра. По този начин ще осигурите оптимални работни характеристики, максимална продължителност на работа и дългосрочни икономически ползи, на които се радва всеки собственик на изправен продукт на Husqvarna.

При Вашия упълномощен дилър за комплексно обслужване на Husqvarna ще получите много високо ниво на обслужване. Следните услуги заедно с препоръчаните оригинални резервни части са включени в офертата ни за основно обслужване на райдери Husqvarna.

 • Почистване/измиване
 • Запалителна свещ, смяна
 • Въздушен филтър, проверка
 • Моторно масло, смяна
 • Горивен филтър, смяна
 • Ремъци, проверка
 • Корпус на режещия блок, проверка
 • Ножове, заточване и балансиране
 • Предпазен изключвател, проверка
 • Платформа за рязане, регулиране
 • Зареждане на батерията
 • Органи за управление, проверка
 • Функционална проверка

Не забравяйте да донесете сервизната книжка на райдера, когато докарате райдера си за обслужване. Сервизната книжка съдържа записи с датите и дейностите по обслужване на райдера, извършени от сертифицирани специалисти. За удостоверяване на обслужването проверката ще бъде записана и ще бъде поставен печат от упълномощените сервизи при дилърите на Husqvarna, посочени в сервизната книжка на райдера. Сервизната книжка е важен документ в случай на гаранционни искове и следва винаги да придружава райдера.

За повече оферти за обслужване се обърнете към Вашия дилър, тъй като е възможно да се предлагат местни оферти

Препоръчваме веднъж годишно да носите Вашата машина за обслужване при дилъра. По този начин ще осигурите оптимални работни характеристики, максимална продължителност на работа и дългосрочни икономически ползи, на които се радва всеки собственик на изправен продукт на Husqvarna.

При Вашия упълномощен дилър за комплексно обслужване на Husqvarna ще получите много високо ниво на обслужване. Следните услуги заедно с препоръчаните оригинални резервни части са включени в офертата ни за основно обслужване на тримери и резачки за храсти Husqvarna.

 • Почистване
 • Запалителна свещ, смяна
 • Въздушен филтър, проверка
 • Охладителна система и др., проверка
 • Горивен филтър, смяна
 • Режещо оборудване, проверка
 • Конусна зъбна предавка, проверка
 • Задвижваща система, проверка/смазване
 • Карбуратор, регулиране или актуализация на софтуера
 • Функции за безопасност, тестване
 • Функционална проверка

За повече оферти за обслужване се обърнете към Вашия дилър, тъй като е възможно да се предлагат местни оферти.

Препоръчваме веднъж годишно да носите Вашата машина за обслужване при дилъра. По този начин ще осигурите оптимални работни характеристики, максимална продължителност на работа и дългосрочни икономически ползи, на които се радва всеки собственик на изправен продукт на Husqvarna.

При Вашия упълномощен дилър за комплексно обслужване на Husqvarna ще получите много високо ниво на обслужване. Следните услуги заедно с препоръчаните оригинални резервни части са включени в офертата ни за основно обслужване на серията на акумулаторната батерия Husqvarna.

 • Почистване
 • Електронна диагностика (CST)
 • Актуализация на фърмуера (акумулаторна батерия и машина)
 • Функционален тест на акумулаторната батерия
 • Акумулаторна батерия, зареждане
 • Функции за безопасност, тестване
 • Функционална проверка
 • Охладителна система, проверка
 • (Режещо оборудване, проверка)
 • (Проверка на верижни зъбни колела)

За повече оферти за обслужване се обърнете към Вашия дилър, тъй като е възможно да се предлагат местни оферти.

Препоръчваме веднъж годишно да носите Вашата машина за обслужване при дилъра. По този начин ще осигурите оптимални работни характеристики, максимална продължителност на работа и дългосрочни икономически ползи, на които се радва всеки собственик на изправен продукт на Husqvarna.

При Вашия упълномощен дилър за комплексно обслужване на Husqvarna ще получите много високо ниво на обслужване. Следните услуги заедно с препоръчаните оригинални резервни части са включени в офертата ни за основно обслужване на снегорини и култиватори Husqvarna.

 • Запалителна свещ, смяна
 • Моторно масло, смяна
 • Предпазен щифт, проверка
 • Вентилатор и шнек, проверка
 • Органи за управление, проверка
 • Функционална проверка

За повече оферти за обслужване се обърнете към Вашия дилър, тъй като е възможно да се предлагат местни оферти.

Automower installation
Монтаж Husqvarna Automower®
Въпреки че е възможно сами да монтирате Automower, ние препоръчваме монтажът да се извърши от местния дилър. Той има опита и е обучен да направи това по най-ефективния начин. Повечето дилъри предлагат монтажна услуга, консултирайте се с тях за персонална оферта.
Научете повече за инсталацията на Automower®
Service Automower
Обслужване Husqvarna Automower®
Сервизните пакети Husqvarna Automower® могат да осигурят от актуализации на софтуера, смяна на ножове и тестове за безопасност до първокласни опции като съхранение през зимата и проверки на място.
Service Workshop
Съхранение през зимата на Husqvarna Automower®
Като част от сервизните пакети Automower® съхранението за Automower® през зимния сезон е идеалният начин да гарантирате същите първокласни експлоатационни показатели и през следващия сезон. Тази услуга включва проверка, почистване и нанасяне на восък по машината Ви преди съхранението й на отоплено и сухо място.
Научете повече за съхранението през зимата за Automower®

Свързани статии

Показване на 10 от 127