Rider 16 AWD
 1. Guide
 2. Rekommenderade produkter
Instruktioner och guider

Så här startar du din Husqvarna åkgräsklippare

När du startar din Husqvarna åkgräsklippare ska du följa dessa enkla steg.

Checklista när du ska starta din åkgräsklippare

 1. Se till att bypass-armen är i det inre läget
 2. Om du har fyrhjulsdrift finns det en arm för varje axel
 3. När du sitter i din åkgräsklippare ska sätesbrytaren vara inkopplad
 4. Lyft upp klippaggregatet genom att dra spaken till transportläget
 5. Lägg i parkeringsbromsen
 6. Använd choken om motorn är kall
 7. Sätt gasreglaget i mellanläget
 8. Släpp omedelbart tändningsnyckeln när motorn startar
 9. Lossa choken gradvis