Instruktioner och guider

Så gräsfrö eller anlägga gräsmatta - renovera med vår guide

Om ogräsbekämpningen inte fungerar och bruna fläckar börjar ta över kan det kännas som att din trädgård aldrig kommer att bli sig lik igen. Men det finns hopp. Du kan alltid börja om med en gräsmatterenovering.

Innan du sätter igång
Ska du så nya frön eller lägga en helt ny gräsmatta? Bestäm dig för vilken renovering du vill ha – nya frön eller en ny gräsmatta – genom att kontrollera hur stor del av gräsmattan som har skadats. Om mindre än 40 procent av den har dött räcker det att så nya frön.

Varför ska du renovera? Försök räkna ut varför gräsmattan har skadats. Det är viktigt när du ska välja nya
frön, och kan påverka andra renoveringsbeslut.

Beräkna arbetsmängden. Innan du börjar ska du försöka räkna ut hur stort jobb du har framför dig. Behöver du
hyra en gräsmatteluftare? Ska du använda en spridare? Borde du anlita ett proffs för vissa delar av
arbetet?


Det är en stor skillnad på att renovera en gräsmatta med nya frön och att börja från ruta ett med en helt ny gräsmatta. Om mer än 40 procent av gräset är skadat bör du göra det sistnämnda, men om mindre än 40 procent av gräsmattan är skadad eller täckt med ogräs räcker det med en rejäl kompletteringssådd. Det betyder att du lägger till fler frön i ditt befintliga gräsmatta. I den här artikeln fokuserar vi på hur du renoverar din gräsmatta med en kompletteringssådd.

Vi får hjälp av Jan Karlsson, expert inom kommersiell gräsmatts- och trädgårdsskötsel på Husqvarna. Hans mest oumbärliga tips är att göra ett jordtest genom att gräva upp lite jord och skicka in det till ett labb för analys. De flesta husägare missar det här steget eftersom de inte känner till det. Eller så är det kanske på grund av kostnaden. Men faktum kvarstår att det är en smart investering att inleda renoveringen med ett jordtest.

“Om du inte analyserar jorden får du aldrig veta vad som måste förbättras. Då kan du till exempel gödsla gång på gång utan att få några resultat. Med ett jordtest får du veta vad du ska göra, samt också vad du inte ska göra. Det ger dig en kostnadseffektiv handlingsplan”, förklarar Karlsson.

Jordtester utförs på olika sätt beroende på var du bor, men de flesta kommersiella labb kan bistå med detta. Labbet ger dig en detaljerad plan som är användbar när du går vidare med renoveringen.

1. Bestäm dig för när du vill renovera

Renoveringssäsongen skiljer sig beroende på var i världen du bor, men det är viktigt att se till att marken är tillräckligt varm för att fröna ska kunna gro och växa. Marktemperaturen bör därför vara minst 10 grader. "En regel är att vänta till efter säsongens första klippning, när gräsmattan har blivit grön och du vet att gräset har börjat växa", påpekar Karlsson.

2. Fastställ skälet till gräsmattans skador

Om du vet varför kvaliteten hos din gräsmatta har försämrats kan du ta rätt beslut när du renoverar den. Om gräsmattan exempelvis har tunnats ut på grund av träd som kastar skuggor på gräsmattan och förbrukar vatten och näringsämnen bör du välja en gräsvariant som är skuggtålig. Du kan även kvista några grenar så att gräsmattan får mer solljus och regn.

Grass

"Det finns en hel del information att hämta bara genom att titta på gräsmattan, men jag rekommenderar verkligen ett ordentligt jordtest", säger Karlsson.

3. Avlägsna ogräs och dött gräs

Inled renoveringen genom att ta bort ogräs, särskilt flerårigt sådant, antingen manuellt eller med ogräsbekämpning. På så sätt slipper du andra växter som konkurrerar med ditt nya gräs. Om du använder ogräsbekämpning ska du läsa alla etiketter och följa instruktionerna. Med de flesta produkter kan du så nya från efter sju dagar, men vissa typer av ogräsbekämpning hindrar dina frön från att gro i tre till sex veckor.

Kontrollera status för dött gräs genom att gräva upp en liten bit av gräsmattan, med ett djup på cirka 5–10 centimeter. Om det svampaktiga lagret är mer än två centimeter djupt när du trycker ihop det är det dags att vertikalskära din gräsmatta. Om din gräsmatta är mer än 300 kvadratmeter stor bör du använda en krattmaskin eller en vertikal klippare med en vertikalskärare. För mindre gräsmattor räcker det med en manuell kratta för dött gräs.

4. Förbered jorden

En vertikal klippare med en vertikalskärare kan inte bara användas till att ta bort dött gräs, utan även till att förbereda rabatten för nya frön. Bearbeta hela gräsmattan och låt knivarna skära jordytan med ett djup på 0,3 till 1,3 centimeter, och kratta sedan bort stora skräpbitar från platsen. Du kan även förbereda jorden genom att lufta den noggrant. Om du väljer den här metoden måste du bearbeta hela gräsmattan tre till fem gånger så att den luftats helt.

Du får bäst resultat om du genomför båda ovanstående processer, alltså genom att först lufta jorden och sedan använda en vertikal klippare. Då förbättras vattentillgången för fröna och växande groddar avsevärt.

"För tät jord eller för hård mark är vanliga problem för markägare. Det gör det svårare för vattnet och syret att nå gräsplantornas rötter, vilket leder till dålig växtförmåga. Med en gräsmatteluftare skapas nya sätt för vattnet och luften att tränga in i jorden, och en vertikal gräsklippare med en vertikalskärare delar upp gräsplantorna så att du får fler plantor och en tätare gräsmatta.”

Hitta Husqvarna trädgårdstraktorer här.

5. Vattna gräsmattan

Korrekt bevattning av gräsmattan är avgörande. Gräsfrön och -groddar behöver vatten för att gro och slå rot. Marken behöver inte vara blöt, men se till att jorden åtminstone är fuktig. Om gräsmattan känns torr och det inte ser ut att bli regn kan du skapa en vattenreserv i jorden genom att använda en vattenspridare i en eller två dagar innan du börjar så frön.

"Det är väldigt viktigt att gräsmattan är jämnt vattnad. Om du gör det och har en hyfsad marktemperatur har du kommit en bra bit på vägen", påpekar Karlsson.

6. Använd gödsel

Genom att gödsla blir det enklare för dina nya frön och groddar att slå rot och växa, och detta ska göras precis innan du sår fröna. Applicera ett långsamverkande fosfatbaserat gödsel. Om du har gjort ett jordtest vet du även om gräsmattan även behöver ytterligare fosfor och kalium.

Tractor YTH with spreader

7. Så frön

Om trädgården är i relativt gott skick kan du använda samma fröblandning som du använt tidigare. Om du har gjort ett jordprov får du en god insyn i vilka frön som passar.

Du kan sprida ut fröna för hand, men om du vill vara säker på att de fördelas jämnt är det bäst att använda en spridare.

"Vissa spridare kan anslutas till din vertikalskärare. Jag rekommenderar en centrifugalspridare", tillägger Karlsson.

8. Mycket nöje!

"Du behöver inte vänta en viss tid innan du börjar använda din nyrenoverade gräsmatta. När du har kompletteringssått den kan du börja klippa gräset som vanligt", säger Karlsson.