R400 Gen II
 1. Video
 2. Checklista
 3. Rekommenderade produkter
Instruktioner och guider

Så här monterar du klippaggregatet på din åkgräsklippare från Husqvarna

Din åkgräsklippare från Husqvarna är en mångsidig maskin som du enkelt kan byta tillbehör på beroende på vilken uppgift du har framför dig. Det är enkelt att montera klippaggregatet eller tillbehöret på gräsklipparen och det tar bara några minuter. Varning! Använd skyddsglasögon vid montering av klippaggregatet. Fjädern som spänner upp remmen kan gå av och orsaka allvarliga skador.

Checklista för montering av klippaggregat
 1. Placera gräsklipparen på ett plant underlag och aktivera parkeringsbromsen.
 2. Kontrollera att spaken för inställning av klipphöjden står i sitt lägsta läge och att lyftspaken för klippaggregatet är i klippläge.
 3. Tryck ner redskapsramen och sätt spärren mot bågen.
 4. Sätt fast remmen i remhållaren.
 5. Skjut in aggregatet och placera de främre styrtapparna i spåren på redskapsramen, en på varje sida. Var försiktig så att du inte klämmer handen.
 6. Skjut in aggregatet så att de inre tapparna bottnar i redskapsramens spår.
 7. Placera drivremmen runt aggregatets drivhjul. Se till att remmen hamnar på rätt sida om remspännarhjulet.
 8. Haka i höjdjusteringsstaget.
 9. Sätt fast spännhjulets fjäder.
 10. Sätt dit frontkåpan.

Läs mer om Husqvarna åkgräsklippare här.