565
  1. Guide
  2. Filter
Instruktioner och guider

Så här byter och rengör du luftfiltret i en motorsåg från Husqvarna

Luftfiltret förhindrar att smuts kommer in i Husqvarnas motorsåg. Ett smutsigt eller trasigt filter kan förkorta dess livslängd. Vi har tre typer av luftfilter: standard – för normala förhållanden, vinter – för temperaturer kring fryspunkten och under samt filt – för dammiga och torra förhållanden.

Följ den här enkla guiden för att rengöra eller byta luftfiltret

  1. Använd en platt skruvmejsel för att öppna de tre spärrarna på motorsågens cylinderkåpa
  2. Ta bort cylinderkåpan.
  3. Använd skruvmejseln för att lyfta och lossa metallspärren som håller luftfiltret på plats
  4. Kontrollera att luftfiltret inte är smutsigt eller skadat
  5. Öppna luftfiltret genom att försiktigt placera skruvmejseln mellan den övre och nedre delen och separera dem
  6. Om luftfiltret är trasigt eller mycket smutsigt ska det bytas ut
  7. Rengör luftfiltret med en ren borste eller tvätta det med tvål och vatten
  8. Sätt tillbaka luftfiltret igen och se till att det är korrekt placerat i motorsågen innan du sätter tillbaka cylinderkåpan