Instruktioner och guider

Säkerhetskrav för att använda motorsåg

Tänk på att det kan vara farligt att använda en motorsåg. Genom att följa några grundläggande rekommendationer kan du enkelt förhindra osäkra situationer och fokusera på själva jobbet.

Innan du sätter igång
Det finns ett par saker du behöver känna till innan du använder en motorsåg. Om du arbetar ensam bör du följa nedanstående regler:
 1. Berätta för någon var du kommer att arbeta
 2. Parkera ditt fordon så att du snabbt kan lämna platsen
 3. Ha alltid med dig en mobiltelefon

1. Säkerhetsutrustning för motorsågar

Se till att du har rätt kläder och utrustning för jobbet. Alla motorsågar har en del obligatoriska säkerhetsfunktioner (se faktarutan). I de flesta Husqvarna-motorsågar finns även TrioBrakeTM-systemet, så att du när som helst kan stoppa kedjan med högerhanden.

Den vanligaste motorsågsskadan kallas för laceration. Definitionen är ”en skada där huden har slitits sönder” och kan även innefatta både riv- och skärsår. Det är precis den typen av skador som kan uppstå när en kedja dras mot huden.

Du kan förhindra många skador genom att ha på dig rätt utrustning. Internationella standarder fastställer vilka kläder som fungerar, och alla Husqvarna-motorsågskyddskläder har testats och godkänts i enlighet med de relevanta europeiska och internationella standarder som krävs. Oavsett var du befinner ska du alltid ha på dig följande:

Professional Chainsaw

2. Planera för säkerhet på arbetsplatsen

När du anländer till arbetsplatsen börjar du med att planera trädfällningen. Börja med att kontrollera att ingen befinner sig på ett avstånd som är minst två gånger så långt som trädets höjd. Titta på trädet och se om det har skadats av förruttning eller sprickor. Lutar trädet? I vilken riktning ska trädet fällas, så att det förenklar dina framtida arbetssteg?

3. Fällriktning

De flesta träd har en naturlig fallriktning. Det påverkas av hur trädet lutar, grenarnas form samt eventuella snömängder på kronan eller grenarna. Om du är osäker på hur trädet lutar ska du backa en bit och kontrollera lutningen med ett lod.

Det går att tvinga ett träd att falla mot sin naturliga fallriktning i viss utsträckning, men det kräver kunskap, erfarenhet och rätt stödverktyg för fällningen. Träd med svagt virke, till exempel döda eller förruttnade träd, ska alltid fällas i den enklaste riktningen.

Images Working with chainsaws, part 2

4. Motorsågshantering

Slutligen får du här några tips för hantering av motorsågen. Genom att använda lämpliga tekniker minimeras risken för skador eller påfrestningar.

 1. Tumgreppet Ett stadigt grepp är av största vikt. Låt tummar och fingrar helt omsluta handtagen och håll vänsterhandens tumme under det främre handtaget för att minska kraften vid kast.
 2. Närkontakt Var inte rädd för sågen. Håll den nära kroppen för att uppnå balans och precision.
 3. Position Den optimala arbetspositionen är att stå med vänsterfoten framför den högra. Tänk även på att böja knäna och inte ryggen.
 4. Stoppa kedjan Kedjan får aldrig rotera när du förflyttar dig till en annan plats.
 5. Säkerhetsavstånd Se till att det inte står någon inom tre meters avstånd när du använder motorsågen.
Motorsågens säkerhetsfunktioner och dess betydelser
 • Kastskyddet och kedjebromsen ser till att kedjan stannar om motorsågen inte används på rätt sätt eller om sågen kastar sig
 • Gasreglagespärren ser till att motorsågen bara fungerar när du håller en viss knapp nedtryckt
 • Kedjefångaren förhindrar att kedjan flyger iväg om den hoppar eller går av
 • Högerhandsskyddet skyddar din högerhand om kedjan hoppar eller går av
 • Du kan använda det lättillgängliga stoppreglaget till att omedelbart stoppa kedjan
Två snabba säkerhetstips för motorsågen
 • Gå en kurs! Ingen föds till en erfaren motorsågsanvändare, och om du övar ensam kan du råka lära dig fel teknik.
 • Lämna in utrustningen för kontroll! Din motorsåg är utrustad med ett flertal säkerhetsfunktioner. Se till att de kontrolleras regelbundet.