Pole saw 115iPT4
Instruktioner och guider

Beskära träd - Så här gör du

Enkelt uttryckt: korrekt beskärning av träd tar bort oönskad tillväxt samtidigt som det stimulerar ny tillväxt. Men vilka grenar ska du beskära? När ska du göra det – och vilka verktyg kan du behöva? För att hjälpa dig att hitta rätt bland alternativen har vi sammanställt den här enkla guiden för beskärning av träd.

Husqvarna Nyhetsbrev

Registrera dig för 10% rabatt på din första beställning!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tips för beskärning av träd

8 alternativ
Varför ska jag beskära ett träd?

Du kan beskära ett träd för att stimulera befintliga grenar att växa mer och ge mer struktur. Du kan även beskära ett träd för att släppa in mer ljus i ditt träd och ge bättre tillväxt av frukt eller blommor. Du kan till och med beskära ett träd för att skapa ett bollformat träd!

Vi rekommenderar att du tänker över vad du hoppas uppnå innan du börjar beskära – oavsett om det är skönhet, form, styrka eller frukt – eftersom det hjälper dig att avgöra vilka grenar som ska bort.

När ska jag beskära ett träd?

I allmänhet, sker beskärningen under de vilande månaderna på senvinter eller tidig vår. Då är exponeringen för insekter och sjukdomar minimal, samtidigt som trädet får tillräckligt med tid för att läka innan ny tillväxt. Du bör alltid skära bort döda, brutna eller sjuka grenar så snart de dyker upp.

Vilka verktyg behöver jag för att beskära träd?

För vissa jobb räcker det med en sax (sekatör), grensax eller en grensåg. För större jobb kan du behöva ett motorverktyg, till exempel en stångsåg.

Vilka säkerhetsfaktorer måste jag tänka på när jag beskär ett träd?

Arbete med motorutrustning utomhus kan vara farligt. Gör upp en plan för att förhindra olyckor och använd rätt säkerhetsutrustning för att minska allvarsgraden om en olycka skulle inträffa. Husqvarna rekommenderar att du bär hjälm med hörselkåpor, visir och skyddsglasögon, skyddsbyxor eller byxholkar för motorsåg, skogsjacka med korrekt skydd för överkroppen, stövlar med halkfri sula och handskar. För ytterligare råd om lämplig säkerhetsutrustning som hör ihop med Husqvarnas verktyg läs mer om vår skyddsutrustning.

Arbeta inte med ett träd om det står nära kraftledningar eftersom det kan vara mycket farligt. Ta hjälp av en yrkesperson istället.

Använd aldrig en motorsåg när du står på en stege. En motorsåg ska endast användas i midjehöjd eller lägre. För jobb som är högre än så använder du en stege och en grensax – eller använder en stångsåg. Använd alltid skyddsglasögon och handskar. Om du arbetar med stora grenar ser du till att du bär en hjälm.

Vilka grenar ska jag ta bort när jag beskär?

Börja med att betrakta ditt träd på avstånd och bestäm dig för ditt slutmål. Beskär grenar för att hjälpa till att forma trädet – du kan till exempel ta bort grenar från toppen för att stimulera grenar att växa utåt (det kan hjälpa till att ge skugga eller – om du har ett fruktträd – göra frukten mer lättåtkomlig). Varje år bör du åtminstone överväga att skära bort de grenar som har växt ut det året, bara för att hålla trädets form intakt och bevara dess energi.

Du kan också beskära för att tunna ut områden som är täta eller belamrade med grenar. För den här typen av beskärning kan det hjälpa att börja längre bort från trädet och gradvis arbeta dig inåt.

Leta efter grenar som visar tecken på skador. Titta också efter grenar som pekar nedåt eller in i andra grenar. Om du ser två grenar som bildar en trädklyka skär du av en av grenarna så att de inte konkurrerar med varandra.

Illustration Use Tree shapes
Hur kapar jag tjockare grenar vid beskärning?

Skär i tre steg.

Det första snittet placeras under grenen, det andra placeras längre ut från stammen för att lätta på trycket. Sedan skapar snitt 3 en snygg avslutning samtidigt som du lämnar grenkragen. Det är viktigt eftersom ett snitt närmare stammen gör sårytan större – vilket innebär att det tar längre tid för trädet att läka snittytan. Beskärning av träd med den här metoden förhindrar också skalning av grenen, som annars kan bromsa läkningsprocessen.

När du skär bort det aktuella årets skott bör du generellt sträva efter att skära i 45 graders vinkel.

Illustration Use How to Prune Three step method
Hur mycket kan jag ta bort vid beskärning av träd?

Det är bäst att ta bort så lite som behövs för att få önskad effekt – absolut inte mer än ca 20 % – eftersom det kan bli påfrestande för trädet om du tar bort för många grenar. Vid en stor beskärning bör du försöka sprida ut den över två eller flera år. Å andra sidan är du helt säker om du bara tar bort grenar som har vuxit ut under det senaste året.

Tänk på att beskärning av träd kan skapa mycket trädavfall, så se till att du har en plan för att flytta avfallet till en återvinningsstation (där det kan omvandlas till kompost) om du inte har en egen kompost eller hämtning av trädgårdsavfall.

Vad är fördelarna med en batteridriven stångsåg från Husqvarna?

Husqvarnas utbud av batteridrivna stångsågar ger dig hela kraften hos bensindrivna verktyg, men med mindre oväsen, inga avgaser och färre vibrationer.

Vår batteridrivna stångsåg 120iTK4 – som är en teleskopisk stångprodukt – är särskilt mångsidig, eftersom du kan kombinera maskinens ”kropp” med antingen en stångsåg eller en häcktillsats.