Instruktioner och guider

Klipphöjd på gräsmattan – vad är lagom?

Många önskar sig en gräsmatta som är som en golfgreen: grön, tät, och väldigt kortklippt. Men du kanske inte vill arbeta heltid med att sköta gräset utan har ett mer avspänt förhållande till gräs? I så fall är en klipphöjd på 35 – 45 mm lagom för att få en frisk, tät och stark gräsmatta.

Husqvarna Nyhetsbrev

Registrera dig för 5% rabatt på din första beställning!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

En gräsmatta behöver klippas regelbundet. Under den period när gräset växer som mest bör det klippas så ofta som 3 – 4 gånger i veckan. Genom att klippa ofta stimulerar du gräset till att sprida sig, medan mossa inte gillar nötning och slitage. Idealiskt är att klippa ofta och låta det korta gräsklippet får ligga kvar och tjäna som naturlig gödsel för gräset. Det är också bra att klippa i olika riktningar för att få en gräsmatta utan ränder.

1/3 av gräsets höjd

När du drar igång gräsklippningssäsongen, börja med att ställa upp klipphöjden på gräsklipparen ordentligt och klipp bort max en tredjedel av gräsets höjd. Därefter sänker du stegvis till önskad klipphöjd. Likadant gör du om gräset vuxit ett tag och blivit för högt: klipp ner det stegvis och ställ ner klipphöjden efter hand, istället för att klippa jättekort på en gång. Då undviker du att skada gräsets tillväxtzon. Se också till att klippa med vassa knivar. Det ger ett fint snitt, medan slöa knivar snarare sliter av gräset och ger ojämna snittytor. Det ökar risken för sjukdomar och mögel i gräsmattan.

Lagom klipphöjd beror på årstid

Men vad är då lagom klipphöjd? Den vanliga rekommendationen ligger på 35 – 45 mm. Klipper du lägre än så finns risk att ogräset frodas och sprider sig. Gräset tål också slitage sämre och det finns även risk för att grässorten ängsgröe (som bidrar till slitstyrkan i gräsfröblandningar) dör ut. Vissa grässorter tål lägre klipphöjd, exempelvis green-blandningar, men blir gräsmattan gul när du har klippt så har du klippt för kort.

När du klipper för sista gången på hösten kan det dock vara bra att ändra klipphöjd på gräsklipparen. Då är 50 mm mer lagom, eftersom lite längre gräs klarar kylan och står emot mossa bättre, samtidigt som det inte är så långt att möglet trivs och frodas.

Klipphöjd för golfgreen?

Vill du faktiskt anlägga en egen golfgreen så är det inte alls omöjligt, men det kräver en del jobb. Då behöver du välja rätt sorts gräsfrö som är anpassat för ändamålet eller skaffa färdigt green-gräs som säljs på rulle. Klippning ska ske var 3 – 4:e dag där du successivt ställer ner till en klipphöjd på ca 25 mm om du klipper med rotorklippare och 15 – 25 mm om du använder cylinderklippare. Du bör gödsla 3 – 4 gånger per år och bevattning sker vid behov. Det är fint med golfgreen-gräsmatta, men kom ihåg att det är skötseln och det jobb du lägger ner som avgör hur bra resultatet blir.

Klipper du med robotgräsklippare?

Om du har robotgräsklippare klipps gräsmattan kontinuerligt, men samma regler gäller annars även här. Börja säsongen med lite högre klipphöjd för att sedan ställa ner den efter hand. Det är bra att inte klippa varje dag, så låt gärna gräsmattan vila emellanåt så att gräsklipparen jobbar kanske fem dagar av sju.

Är gräsmattan grön och frodig kan den klippas regelbundet, men råder torka bör du undvika att klippa den. Är det torrt fungerar det gröna grässtrået som vattenreservoar för roten och skyddar gräsplantan från att torka ut. Är det torrt i marken växer gräset sakta. Då kan du självfallet låta robotgräsklipparen vila längre mellan gångerna. Om din gräsklippare har vädertimer avgör den automatiskt när den behöver klippa och inte, annars reglerar du det enkelt manuellt. Är gräset gult på grund av torka? Då gör du bäst i att låta klipparen stå.

Automower 320 NERA with EPOS