Pruning tree with Foldable Hand Saw
Instruktioner och guider

Beskära fruktträd - Så gör du för att få mer frukt och starkare träd

Att kunna plocka sina egna äpplen, plommon eller körsbär som växer i trädgården är en härlig känsla och för många anledningen till att ens ha trädgård. Men även om fruktträd till största delen sköter sig själva behöver även de lite översyn emellanåt och beskärning är en viktig del i trädgårdsskötseln. Här får du lära dig mer om varför det är bra att beskära fruktträd och hur du lyckas.

Själva syftet med att beskära fruktträd är att släppa in luft och ljus i trädkronan. Mer solljus ger mer frukt och gör också att frukten blir sötare och håller högre kvalitet, samtidigt som trädet blir starkare och livskraftigare. Beskärning ger också möjlighet att påverka trädets form och utseende. Att beskära är enkelt, bara du vet vad du ska titta efter och vilka grenar som är bra att ta bort.   

Två typer av beskärning av fruktträd

Man brukar dela in beskärningen i två typer: uppbyggnadsbeskärning och underhållsbeskärning. Uppbyggnadsbeskärningen utförs de första tio åren av ett träds levnad och bidrar till att trädet blir starkt, friskt och livskraftigt. Ett fruktträd som beskärs på rätt sätt får kraftigare stam och hållbarare greninfästningar vilket minskar risken för att grenarna går av när de börjar bära frukt. Uppbyggnadsbeskärningen är den viktigaste, eftersom den inte bara formar själva trädet utan också trädets framtid. Vid underhållsbeskärning tar du bort sjuka och döda grenar, liksom grenar som växer i oönskade riktningar. Korrekt beskärning ger ett fruktträd mer fruktved, vilket gör att det kan ge mer och bättre frukt.  

Vilka grenar ska bort?

Innan du börjar beskära är det bra att ta ett steg tillbaka och betrakta trädet från lite avstånd. Leta efter grenar som växer inåt, mot trädkronan och grenar med spetsig vinkel som växer uppåt istället för utåt samt grenar som växer väldigt tätt eller går ihop och nöter mot varandra. Sådana grenar är bra att ta bort. Träd mår bäst av att beskäras regelbundet med många små snitt, hellre än att man kapar bort stora grenar. Det stressar trädet i onödan och kan i värsta fall orsaka rötangrepp. En grundregel är att aldrig ta bort grenar som är grövre än din egen underarm.

Apple tree

När är det bäst att beskära fruktträd?

Beskärning av träd kan egentligen ske året om, men vilken tidpunkt som är lämpligast beror lite på vilken sorts fruktträd du har. Äppel- och päronträd kan beskäras när som helst, men beskärning på våren gynnar tillväxt och skottbildning och unga träd beskärs med fördel under den här perioden. När det gäller beskärning av vildvuxna och/eller äldre träd är det bättre att vänta till sommar eller tidig höst, den så kallade JAS-perioden i juli-september. Då slipper du att trädet skjuter en mängd nya skott, eftersom det då är inriktat på fruktbildning. Gallring av vattenskott görs också bäst under den här perioden.   

Beskärning av plommon- och andra stenfruktträd 

Det mesta som gäller beskärning av äppel- och päronträd är överförbart även till plommonträd, körsbärsträd och andra stenfrukter, men här gäller det att gå lite mer försiktigt fram. Alltför kraftig beskärning kan orsaka gummiflöde och ge svårigheter att valla över snittytorna. I regel är en lätt och regelbunden gallring och kortning av kraftiga sidogrenar bättre än enstaka, kraftiga ingrepp. Äldre plommon- och körsbärsträd behöver bara lättare underhållsbeskärning när sjuka och döda grenar tas bort. De beskärs också med fördel under JAS-perioden, då är risken mindre att de drabbas av gummiflöde.

Pruning tree with Secateur (large)

Rätt verktyg gör jobbet enklare

Att veta hur du ska gå tillväga för att beskära fruktträd är viktigt, men att ha rätt utrustning är såklart också avgörande för att resultatet ska bli bra. En vass sekatör är bra att kapa mindre kvistar med, medan en japansåg eller en batteridriven grensåg underlättar väsentligt när du ska kapa tjockare grenar. Tänk på att hålla verktygen rena, särskilt om du har sjukdom i trädet. Då är det bra att sterilisera sekatören med lite rödsprit mellan varje snitt.   

Hur beskär man fruktträd? 

Se till att beskära grenar ovanför skott som är riktade uppåt eller utåt. Om du ska beskära nära stammen, se till att du låter grenkragen sitta kvar när du skär bort grenar som går ända in till stammen, då läker snittytan snabbare. Men beskär heller inte för långt ut så att det bildas "klädhängare" i trädet. Ska du ta bort en större gren, börja med att såga en liten "brottanvisning" på undersidan, nedanför själva kapsnittet. Det gör att barken inte fläks upp när grenen går av. När du har sågat bort den tunga grenen sågar du av den sista lilla resten intill grenkragen.    

Lycka till med beskärningen av dina fruktträd, hoppas din skörd blir riklig!

Bra att veta om beskärning av fruktträd  

-Beskärning av fruktträd ger mer och bättre frukt samt livskraftigare träd

-Uppbyggnadsbeskäring formar trädet

-Underhållsbeskärning tar bort döda grenar och grenar som växer fel

-De flesta fruktträd kan beskäras under JAS-perioden 

-Var rädd om grenkragen när du beskär nära stammen