Automower®2024-03-04

Vid vilka temperaturer kan jag använda, ladda och förvara min Automower®-robotgräsklippare?

Din Automower®-robotgräsklippare är av säkerhetsskäl utformad för att fungera inom ett visst temperaturintervall. Om temperaturen ligger utanför dessa intervall startar gräsklipparen inte för att motverka eventuella skador på produkten till följd av extrema temperaturer.

I följande tabell visas temperaturintervallen för användning, förvaring och laddning av Automower®-robotgräsklippare:

SyfteTemperatur (°C)Temperatur (°F)
Drift0–5032–122
Förvaring0–5032–122
Laddning0–4532–113

Placera laddstationen på en plats som är skyddad från solen så att klipparen inte blir för varm när den laddas.

Klicka här för att ta reda på var det är bäst att placera laddstationen.

Hur mäts temperaturen?

Temperaturen mäts av en sensor som sitter inuti chassit. Det registrerade värdet kan därför skilja sig något från den faktiska omgivningstemperaturen.

Gräsvård och temperatur

Teoretiskt sett kan gräsklipparen användas inom hela temperaturintervallet, men gräset brukar inte behöva klippas när temperaturen sjunker till cirka 8 °C (beroende på grästyp). Det beror på att gräset nästan helt slutar att växa vid denna temperatur. Dessutom är gräset extra känsligt för slitage om gräsmattan är täckt med frost, så det är bra att låta gräsmattan vila när det är kallt.

Det är bra att anpassa schemat när det börjar bli kallare ute. Husqvarna har två funktioner som du kan använda för att anpassa klippschemat automatiskt enligt gräsets tillväxttakt och omgivningstemperaturen:

Kontakta din lokala Husqvarna-återförsäljare om du vill ha personlig hjälp med din robotgräsklippare.

Var den här artikeln till hjälp?