Automower®2024-03-08

Växla mellan EPOS™-teknik och begränsningskabel i en Automower®-installation

Det är möjligt att växla mellan den trådlösa EPOS™-tekniken och installationen med begränsningskabel. Varje gång du växlar återställs alla befintliga virtuella gränser som skapats med EPOS™ eller AIM-teknik samt alla arbetsområden, avgränsade zoner och scheman.

Så här växlar du mellan systemen:

  1. Öppna Automower® Connect-appen och logga in.
  2. Välj Mer > Inställningar > Tillbehör.
  3. Använd skjutreglaget för att aktivera eller avaktivera EPOS™-tekniken.

Om du avaktiverar EPOS™-tekniken krävs det att du har en installation med begränsningskabel för att robotgräsklipparen ska fungera. När den startar börjar klipparen samla in data till den virtuella kartan som skapas med AIM-teknik.

För att använda klipparen med den trådlösa EPOS™-tekniken behöver du:

  • En Automower®-robotgräsklippare med stöd för EPOS™-teknik
  • EPOS™ Plug-in och en referensstation
  • Den senaste uppdateringen av klipparens programvara

Mer detaljerad information om Automower®-installationer utan kablar med EPOS™-teknik finns i guiden för virtuella installationer.

Vi rekommenderar att du kontaktar din lokala Husqvarna-återförsäljare om du vill ha hjälp med att komma igång med EPOS™-teknik.

Var den här artikeln till hjälp?