Gräsklippare2024-05-01

Varför vibrerar gräsklipparen så mycket när jag använder den?

När du använder gräsklipparen kan den vibrera för mycket.

Vanliga orsaker till för mycket vibrationer

Felaktigt monterade knivar

När du har bytt knivarna kan du uppleva att de inte är korrekt monterade på produkten.

Om detta inträffar kan knivarna bli obalanserade och orsaka vibrationer.

Kniven måste balanseras när den har bytts eller slipats. Låt en serviceverkstad slipa, byta och balansera kniven. Om du träffar ett hinder som gör att produkten stannar ska du byta ut den skadade kniven. Låt serviceverkstaden bedöma om kniven kan slipas eller måste bytas.

Klipper högt och vått gräs

Om gräset är högt och vått är det svårare att klippa det. Inställning av låg klipphöjd kan orsaka för mycket vibrationer i gräsklipparen.

Börja klippa gräset med högre klipphöjd, sänk sedan klipphöjden och klipp samma område igen. Det gör det enklare att klippa gräset och det blir mindre belastning på produkten.

Skadad motor

Om en av motorcylindrarna är trasig eller skadad kan du uppleva vibrationer och att ljudet på produkten är annorlunda.

I så fall kontaktar du en lokal auktoriserad Husqvarna-återförsäljare.

Felaktigt bränsle

Om du använder fel typ av bränsle till gräsklipparen kan du uppleva oönskade vibrationer och överdrivet buller. Motorn kan skadas om du fyller på med fel typ av bränsle.

När du fyller på bränsle i produkten ska du se till att använda rätt bränsle. Den specifika typen av bränsle för din gräsklipparmodell finns i bruksanvisningen.

Var den här artikeln till hjälp?