Gräsklippare2024-05-28

Så här fyller du på bränsle i en gräsklippare

I den här artikeln får du veta viktiga bränsleegenskaper och hur du fyller på din gräsklippare från Husqvarna med bensin.

Innan du startar gräsklipparen ska du se till att det finns bränsle i den.

Bränsleegenskaper för gräsklippare

  • Bränslet måste vara nytt.
  • Använd rätt typ av bränsle för just din gräsklippare. Du hittar denna information i produktens bruksanvisning.
  • Använd inte bränsle med ett lägre oktantal än 90 RON (87 AKI). Det kan orsaka skador på produkten.

Så här fyller du på bränsle i en gräsklippare

VARNING! Se till att produkten är kall innan du fyller på bränsle i den.

  1. Öppna tanklocket långsamt för att släppa på trycket.
  2. Fyll på långsamt med en bränsledunk. Använd en tratt eller en speciell behållare. Om du spiller bränsle ska du ta bort det med en trasa och låta resterna torka.
  3. Torka rent runt bränsletanklocket.
  4. Dra åt bränsletanklocket ordentligt. Om bränsletanklocket inte dras åt ordentligt finns det en risk för brand.
  5. Flytta produkten minst tre meter från den plats där du fyllde på tanken innan du startar den.

Var den här artikeln till hjälp?