Gräsklippare2024-07-02

Så här undersöker och byter du ut en gräsklipparkniv

Det här är en artikel om hur du kontrollerar och byter ut en kniv på en gräsklippare från Husqvarna. Om du vill ha information om hur du kontrollerar och byter ut en kniv på en åkgräsklippare från Husqvarna klickar du här.

För att hålla Husqvarna-gräsklipparen i gott skick måste du undersöka kniven och byta ut den om den är skadad eller trasig.

Så här undersöker du en kniv på en gräsklippare

För att gräsklipparen ska kunna klippa optimalt måste du undersöka knivarna regelbundet.

VARNING! Använd skyddshandskar när du utför underhåll på skärutrustningen. Kniven är mycket vass och skärskador uppstår lätt.

VAR FÖRSIKTIG! För att förhindra oavsiktlig start på en bensindriven gräsklippare tar du bort tändkabeln från tändstiftet.

VAR FÖRSIKTIG! Förhindra oavsiktlig start på en batteridriven gräsklippare genom att vrida säkerhetsnyckeln till 0, ta bort batteriet och vänta minst fem sekunder.

 1. Kontrollera så att skärutrustningen inte är skadad eller har sprickor. Byt alltid ut skadad skärutrustning.
 2. Titta på kniven för att se om den är skadad eller slö.

OBS! Om kniven inte är monterad korrekt känner du vibrationer i produkten eller också blir klippresultat otillfredsställande.

Skadade knivar:

Så här undersöker du en kniv på en gräsklippare

 1. Lås kniven med en träbit.
 2. Ta bort knivbulten och fjäderbrickan.
 3. Ta bort kniven.
 4. Kontrollera knivstödet och knivbulten för att se om det finns skador.
 5. Kontrollera motoraxeln för att se till att den inte är böjd.
 6. När du monterar en ny kniv ska du rikta knivens vinklade ändar mot klippkåpan.
 7. Se till att kniven är i linje med motoraxelns mitt.
 8. Lås kniven med en träbit. Montera fjäderbrickan och dra åt bulten och brickan med lämpligt vridmoment för gräsklipparen. Om du vill ha mer information läser du i bruksanvisningen.
 9. Dra runt kniven för hand och se till att den roterar fritt.
 10. Starta produkten för att testa kniven. Om kniven inte är korrekt monterad känner du vibrationer i produkten eller så blir klippresultat otillfredsställande.
Var den här artikeln till hjälp?