Häcksax2024-02-11

Varför startar häcksaxen för att sedan stanna?

När du använder häcksaxen kan den ibland stängas av helt oväntat. Det kan betyda att det är ett problem med produkten.

Det första du ska kontrollera är att det finns bränsle i produkten. Se till att häcksaxen har tillräckligt med bränsle innan du startar den.

En annan sak som kan påverka häcksaxen är om bränslet är för gammalt.
När du förvarar häcksaxen med bränsle i tanken kan bränslet bli gammalt. Detta leder till att systemet blir igensatt eller begränsat.

Bränslerelaterade fel omfattas inte av garantin. Produkten måste servas på ett godkänt servicecenter.
För att förhindra den här typen av problem ska du se till att det inte finns något bränsle i häcksaxen innan den ställs undan för förvaring. Använd alltid nytt bränsle när du startar produkten.

Om häcksaxen fortfarande startar för att sedan stanna kontrollerar du luftfiltret. Om luftfiltret är smutsigt eller skadat ska det rengöras eller bytas ut.
Rengöra eller byta häcksaxens luftfilter

En annan orsak till att häcksaxen startar och sedan stannar kan vara att gnistfångaren är smutsig eller igensatt. Om så är fallet rengör du den med en stålborste.

Så här rengör man gnistfångaren

Om häcksaxen stannar när du håller den sidledes beror det vanligtvis på att bränslefiltret inte längre är i kontakt med bränslet. Bränslefiltret måste vara i kontakt med bränslet när du ändrar motorsågens position.

Husqvarnas häcksaxar har bränsleledningar av en viss längd och spänst, och de har dessutom bränslefilter med vikter, vilket gör att bränslefiltret kan ”följa” bränslet och förbli nedsänkt i bränslet. Du måste använda rätt bränsleledning och filter för din specifika produkt. Om du vill ha mer information läser du i bruksanvisningen.

Dessutom kan häcksaxen stanna när du håller den sidledes på grund av läckage eller på grund av att bränsleledningarna sitter fel. I så fall kontaktar du en auktoriserad återförsäljare.

Var den här artikeln till hjälp?