Häcksax2024-02-11

Varför har häcksaxen en gnistfångare?

Gnistfångarnät är skärmar som begränsar storleken på partiklar som ibland finns i avgaserna från utomhusutrustning.

Tanken är att en begränsning av avgaspartiklarnas (kolpartiklar eller andra skräppartiklar) storlek kan göra partikelns termiska massa så liten att den inte längre betraktas som en betydande potentiell brandrisk.

Man måste fortfarande vara uppmärksam på sin omgivning för att garantera säkerheten för användaren och den omgivande miljön.

Underhåll av gnistfångare

  1. Undersök om ljuddämparen är defekt eller skadad.
  2. Se till att ljuddämparen sitter fast ordentligt på produkten.
  3. Om produkten har ett gnistfångarnät måste du rengöra det en gång i veckan.
  4. Gnistfångaren sitter på ljuddämparen. Ta bort skyddet och ta bort gnistfångarnätet.
  5. Kontrollera att gnistfångarnätet är intakt och att det inte finns några revor eller hål i det. Se också till att det inte finns överdrivna sotavlagringar. Eventuella sotavlagringar gör att häcksaxen arbetar med ett lägre varvtal och med sämre ventilation.
  6. Ta bort sotavlagringarna från gnistfångarnätet med stålborsten.
  7. Sätt tillbaka gnistfångarnätet när det är rent.

    OBS! Ta inte bort ljuddämparen från produkten.

Husqvarna rekommenderar att gnistfångarnätet rengörs var 50:e driftstimme.

OBS! Gnistfångare finns inte på alla häcksaxmodeller. Mer information finns i produktens bruksanvisning.

Var den här artikeln till hjälp?