Häcksax2024-02-11

Rengöra eller byta häcksaxens luftfilter

För att häcksaxen ska fungera optimalt måste luftfiltret vara rent och fungera korrekt.

Häcksaxens luftfilter måste rengöras regelbundet för att all smuts och allt damm ska avlägsnas.

Luftfiltret ska rengöras regelbundet från damm och smuts för att undvika

 • startproblem
 • sämre effekt
 • onödigt slitage på motorns delar
 • onormalt hög bränsleförbrukning.

Utför underhåll på luftfiltret oftare vid dammiga förhållanden.

Rengöring av luftfilter

 1. Ta bort luftfilterkåpan (A).
 2. Ta ur skumfiltret (B) och filtfiltret (C) från filterramen.
 3. Byt ut filtfiltret (C).
 4. Rengör skumfiltret (B) med varmt tvålvatten.
 5. Se till att skumfiltret (B) är rent.
 6. Applicera luftfilterolja på skumfiltret (B).
 7. Rengör insidan av luftfilterkåpan (A). Använd tryckluft eller en borste.

Om luftfiltret är smutsigt eller skadat kan du få problem med att starta produkten eller uppleva förlust av motoreffekt vid användning.

Inoljning av luftfilter

Om du använder produkten i dammiga förhållanden måste luftfiltret vara indränkt i olja.

Använd alltid Husqvarnas luftfilterolja eller Husqvarnas oljespray.

VARNING! Använd skyddshandskar, eftersom luftfilteroljan kan orsaka hudirritation.

 1. Lägg luftfiltret i plastpåsen och häll filteroljan över det.
 2. Knåda plastpåsen för att fördela oljan.
 3. Krama ur filtret i plastpåsen och häll bort överskottsoljan innan filtret monteras på trimmern.

Byta luftfiltret

Om luftfiltret har använts en längre tid kan det aldrig bli fullständigt rent.

Byt i så fall ut luftfiltret mot ett nytt. Gör det med jämna mellanrum.

Luftfiltren kan skilja sig åt beroende på vilken häcksaxmodell du har.

Var den här artikeln till hjälp?