Starta en högtryckstvätt

För att använda högtryckstvätten på bästa sätt måste den vara korrekt ansluten till vattenkällan och systemet måste luftas före användning.

Starta en högtryckstvätt

  1. Ansluta en högtryckstvätt till en vattenkälla
  2. Lufta högtryckstvätten
  3. Sätt i stickkontakten i ett eluttag.
  4. Vrid strömbrytaren till påslaget läge (I).
  5. Koppla ur gasreglagespärren.
  6. Tryck in avtryckaren på sprutpistolen/spruthandtaget.


    OBS! Produkten stannar automatiskt när du släpper avtryckaren.

Var den här artikeln till hjälp?