Ansluta en högtryckstvätt till en vattenkälla

För att högtryckstvätten ska fungera optimalt måste den anslutas till vattenkällan på rätt sätt.

Högtryckstvätten kan användas med vatten från vattenledningar eller vatten från en öppen vattenkälla, t.ex. en vattentunna eller till och med en sjö.

 1. Montera trädgårdsslangens adapter på vatteninloppet på produkten.
 2. Anslut trädgårdsslangen till vattenledningen.
 3. Öppna ventilen på vattenledningen och se till att vattnet kan flöda fritt från trädgårdsslangen.
 4. Stäng ventilen på vattenledningen.
 5. Anslut trädgårdsslangen till högtryckstvättens vattenanslutning.
 6. Sätt i stickkontakten i ett eluttag.
 7. Håll i sprutpistolen/spruthandtaget ordentligt med en hand och tryck in högtrycksvattenslangen i snabbkopplingen på sprutpistolen/spruthandtaget.
 8. Öppna ventilen på vattenledningen.
 9. Lufta systemet innan du använder produkten.

OBS! För att högtryckstvätten ska fungera korrekt måste du använda rätt typ av slang, vattentryck och vattentemperatur. Mer information hittar du i bruksanvisningen för din produkt.

Högtryckstvätten kan användas med vatten från en öppen källa som en sjö eller en vattentunna.

 1. Om du har monterat en adapter för trädgårdsslangen ska du ta bort den från produktens vatteninlopp.
 2. Anslut en sugslang (medföljer ej) till produktens vatteninlopp.
 3. Placera sugslangen i vattenkällan och se till att filtret är helt nedsänkt.
 4. Tryck fliken i riktning mot snabbkopplingen på spruthandtaget och dra ut högtryckstvättens slang. Detta varierar beroende på vilken typ av högtryckstvätt du har.
 5. Sätt i stickkontakten i ett eluttag.
 6. Vrid strömbrytaren till påslaget läget (I) och låt produkten vara påslagen under två minuter.
 7. Vrid strömbrytaren till frånslaget läge (0).
 8. Håll i sprutpistolen/spruthandtaget ordentligt med en hand och tryck in högtrycksvattenslangen i snabbkopplingen på sprutpistolen/spruthandtaget.
 9. Lufta systemet innan du använder produkten.

OBS! För att högtryckstvätten ska fungera korrekt måste du använda rätt typ av slang, vattentryck och vattentemperatur. Mer information hittar du i bruksanvisningen för din produkt.

Var den här artikeln till hjälp?