Lufta ur en högtryckstvätt

För att högtryckstvätten ska fungera optimalt är det viktigt den luftas ur före användning.

Lufta ur en högtryckstvätt

VAR FÖRSIKTIG! Se till att strömbrytaren är i frånslaget läge (0) innan du luftar systemet.

  1. Ansluta en högtryckstvätt till en vattenkälla
  2. Montera sprinklerstaven på spruthandtaget
  3. Montera högtrycksslangen på sprutpistolen/spruthandtaget.
  4. Koppla ur gasreglagespärren.

    Avtryckaren ser olika ut på olika produkter.
  5. Tryck på avtryckaren och håll den intryckt tills vatten kommer ut ur sprinklerstavens munstycke.


Var den här artikeln till hjälp?
Läs mer om
högtryckstvätt