Så här håller du reda på underhållsplaner och arbete som utförs på dina maskiner med Husqvarna Connect

Husqvarna Connect kan hjälpa dig att hålla reda på underhållsscheman och det arbete som utförs på dina produkter. Om du har en Bluetooth-produkt eller en Rider (200-serien eller X-modell) kan du låta Husqvarna Connect automatiskt påminna dig när det är dags för underhåll och vägleda dig genom underhållsrutinen.

Bluetooth-anslutna produkter och Riders (200-serien eller X-modeller)

Vilket underhåll behöver min produkt?

När det är dags att utföra underhåll på en Bluetooth-ansluten produkt eller en (Rider 200-serien eller X-modell) visas en påminnelse med en skiftnyckelsikon i produktlistan i Husqvarna Connect-appen.

Underhållspåminnelse i Husqvarna Connect – skiftnyckelsikon för underhåll

Tidpunkten för underhållspåminnelsen bygger på hur produkten används.

Välj produkten för att se hela underhållsmeddelandet på fliken Översikt.

  • För Riders (200-serien eller X-modeller) finns mycket extra information i underhållspåminnelsen från Husqvarna Connect, exempelvis vad du ska göra och vilka reservdelar du behöver. Se Använda underhållspåminnelser för Riders (X-modeller och 200-serien).
  • För Bluetooth-produkter, måste produkten vara ansluten till Husqvarna Connect-appen via Bluetooth för att påminnelsen ska visas. När en underhållspåminnelse har börjat visas är den kvar tills du väljer att ta bort den, oavsett om produkten är Bluetooth-ansluten eller inte.

Underhållspåminnelse i Husqvarna Connect – underhållsmeddelande

Slutför underhållet

  1. Tryck på påminnelsen för att öppna den och kontrollera vilket underhåll som krävs.
  2. Utför nödvändigt underhåll.
  3. Om du vill kan du spara utfört underhåll i den digitala serviceboken.
  4. Tryck på Underhåll slutfört.

Underhållspåminnelsen tas nu bort, och om du väljer det sparas informationen i den digitala serviceboken.

Ta bort en underhållspåminnelse

När allt underhåll har utförts och du vill ta bort påminnelsen öppnar du den, väljer om du vill spara underhållet i den digitala serviceboken och trycker på Underhåll slutfört.

Inget underhåll krävs

Om det inte finns några väntande underhållsvarningar eller felmeddelanden visas en grå skiftnyckelikon och meddelandet ”Redo när du är det!”.

Får du inga påminnelser?

Om du inte får några underhållspåminnelser kan du testa att uppdatera Husqvarna Connect-appen.

Övriga produkter

Välj Underhåll på fliken Support i Husqvarna Connect-appen för att visa information om specifika underhållsscheman och aktiviteter för din produkt. Här kan du enkelt se information om vilken typ av underhåll du kan göra och vad som ska göras av en återförsäljare.

Följ steg-för-steg-instruktionerna, och om du vill kan du föra in det arbete som utförts i den digitala serviceboken under Support > Servicebok.

Var den här artikeln till hjälp?