Använda underhållspåminnelser för Riders (X-modeller och 200-serien)

Det är inte alltid lätt att veta vad för underhåll du ska utföra på din Rider, när det ska utföras och vilka reservdelar som behövs. Därför erbjuder Husqvarna Connect automatiska underhållspåminnelser.

När det är dags att utföra underhåll på din Rider visas en påminnelse med en skiftnyckelsikon i produktlistan i Husqvarna Connect-appen.

Maintenance reminder in Husqvarna Connect

Vilka Rider-modeller har stöd för automatiska underhållspåminnelser?

 • X-modeller (Bluetooth)
 • 200-serien (ej Bluetooth)

Hur fungerar det?

X-modeller (Bluetooth)

För X-modeller (Bluetooth-anslutna Riders) visas underhållspåminnelser som standard i produktlistan.

Ridern måste vara ansluten till Husqvarna Connect-appen via Bluetooth för att påminnelserna ska visas. När en påminnelse har börjat visas är den kvar tills du väljer att ta bort den, oavsett om produkten är Bluetooth-ansluten eller inte.

200-serien (ej Bluetooth)

För att få underhållspåminnelser för Riders i 200-serien måste du först ange användningsdata för Ridern. Sedan visas underhållspåminnelserna i produktlistan, baserat på de data du har angett. När en påminnelse har börjat visats är den kvar tills du väljer att ta bort den.

Lägg till eller redigera användningsdata

När du lägger till en Rider i 200-serien i Husqvarna Connect uppmanas du att ange användningsdata.

Du kan alltid lägga till eller redigera information senare om du vill. Välj bara produkten i listan och tryck på Support > Underhåll. Tryck sedan på pennikonen för att redigera data.

Information i underhållspåminnelsen

När du trycker på underhållspåminnelsen blir följande information tillgänglig:

 • Hitta och kontakta en Husqvarna-återförsäljare
 • Kontaktinformation till din favoritåterförsäljare (om en favoritåterförsäljare har valts tidigare)
 • En länk till din lokala Husqvarna Care-webbplats (om en sådan finns)
 • En översikt över alla steg som krävs för att utföra underhåll på produkten
 • Instruktioner för varje steg
 • Instruktionsvideor
 • En lista över alla delar och verktyg som behövs för att utföra underhållet*
 • En uppskattning av hur lång tid underhållet tar att utföra
 • Information om vilka steg som måste utföras av en auktoriserad återförsäljare
 • Ett alternativ för att spara det utförda underhållet i serviceboken

Ta bort påminnelsen

När allt underhåll har utförts och du vill ta bort påminnelsen öppnar du den, väljer om du vill spara underhållet i den digitala serviceboken och trycker på Underhåll slutfört.

När det inte finns några väntande underhållsvarningar eller felmeddelanden visas meddelandet ”Redo när du är det!” i produktlistan.

Produktmodeller

Underhållspåminnelser är tillgängliga för följande Husqvarna Rider-modeller:

X-modeller

 • R 316TsX AWD
 • R 316TX
 • R 316TX AWD
 • R 320X AWD
 • R 419TsX AWD
 • R 420TsX AWD
 • R 318X*

200-serien

 • R 213C
 • R 214T
 • R 214TC
 • R 216T AWD

Får du inga påminnelser?

Om du inte får några underhållspåminnelser kan du testa att uppdatera Husqvarna Connect-appen.

*För R318X är listan över delar som behövs för att utföra underhållet inte tillgänglig i påminnelsen.

Var den här artikeln till hjälp?