Motorsåg2024-02-11

Regelbundet underhåll av motorsågen

När du har använt motorsågen en tid är det oerhört viktigt att underhålla den regelbundet. Lär dig hur du underhåller tändstiftet och gnistfångarnätet på motorsågen och hur du kontrollerar kedjesmörjningen.

Om motorns effektnivå är låg eller motorsågen är svår att starta eller inte startar alls, kan du behöva rengöra eller byta ut tändstiftet.

Underhåll av tändstift:

  1. Ta av skyddet för att komma åt tändstiftet.
  2. När skyddet har tagits bort drar du av tändstiftets lock och kabel. Innan du går vidare: Se till att det inte finns någon korrosion på kontaktens ovansida. Borsta bort eventuell korrosion från kontakten med en stålborste.
  3. Ta bort tändstiftet genom att skruva det medurs med en hylsnyckel med stor öppning. Kontrollera om tändstiftet har spruckit eller om det täcks av korrosion och kontrollera kontakterna på elektroden.
  4. Borsta bort eventuella sotavlagringar med stålborsten.
  5. Om tändstiftet inte är skadat och du kunde rengöra elektroden och kontaktplinten utan problem skruvar du i det i motorn igen. Dra åt ordentligt med hylsnyckeln. Dra inte åt för hårt.
  6. Se till att locket och kabeln klickar ordentligt på plats när du sätter tillbaka dem.

Underhåll av gnistfångarnät:

  1. Gnistfångarnätet kan sitta framtill på, ovanpå och på sidan av ljuddämparen. Det är alltid låst med ett skydd och skruvar. Ta bort skyddet och ta bort gnistfångarnätet.
  2. Kontrollera att gnistfångarnätet är intakt och att det inte finns några revor eller hål i det. Se också till att det inte finns överdrivna sotavlagringar. Sotavlagringar gör att motorsågen arbetar med ett lägre varvtal och med sämre ventilation.
  3. Ta bort sotavlagringarna från gnistfångarnätet med stålborsten.
  4. Sätt tillbaka gnistfångarnätet när det är rent.

Husqvarna rekommenderar att gnistfångarnätet rengörs var 50:e driftstimme.

Det är viktigt att se till att motorsågens skärutrustning är ordentligt smörjd. Följ länken för mer information:

Se även: Kontrollera att kedjesmörjningen fungerar

Dagligt underhåll av motorsågar

Veckounderhåll av motorsågar

Månatligt underhåll av motorsåg

Var den här artikeln till hjälp?