Motorsåg2024-02-11

Månatligt underhåll av motorsåg

I bruksanvisningen finns allmänna underhållsinstruktioner med information om viktiga delar av sågen. De här tipsen kan minimera problem och hjälpa till att arbeta effektivt och säkert.
En effektiv underhållsrutin bör också innehålla schemalagda underhållsbesök och en supportrelation med ditt lokala auktoriserade servicecenter.

Observera att alla underhållspunkter som beskrivs i det här avsnittet har tillhörande diagram i produkternas bruksanvisning:

  1. Kontrollera om det finns slitage på bromsbandet på kedjebromsen. Byt när mindre än 0,6 mm återstår på det mest slitna stället.
  2. Kontrollera om det finns slitage på kopplingscentrum, kopplingstrumman eller kopplingsfjädern.
  3. Rengör tändstiftet. Kontrollera att elektrodavståndet är 0,5 mm.
  4. Rengör förgasaren utvändigt.
  5. Kontrollera om bränsleslangen har sprickor eller andra skador. Byt vid behov.
  6. Töm bränsletanken och rengör insidan.
  7. Töm oljetanken och rengör insidan.
  8. Kontrollera alla kablar och anslutningar.

Viktigt! Läs noga igenom motorsågens användnings- och säkerhetsanvisningar innan du använder den. Här finns säkerhetsvarningar samt information om maskinens säkerhetsfunktioner, säkra starttekniker och kontroll- och underhållskrav som hjälper till att förlänga maskinens livslängd.

Se även:

Dagligt underhåll av motorsågar

Veckounderhåll av motorsågar

Regelbundet underhåll av motorsågen

Var den här artikeln till hjälp?