Motorsåg2022-12-27

Dagligt underhåll av motorsågar

I bruksanvisningen finns allmänna underhållsinstruktioner med information om viktiga delar av sågen. De här tipsen kan minimera problem och hjälpa till att arbeta effektivt och säkert.
En effektiv underhållsrutin bör också innehålla schemalagda underhållsbesök och en supportrelation med ditt lokala auktoriserade servicecenter.

Observera att alla underhållspunkter som beskrivs i det här avsnittet har tillhörande diagram i produkternas bruksanvisning:

 1. Rengör maskinen utvändigt.
 2. Kontrollera att gasreglagets delar fungerar säkerhetsmässigt. (Gasreglagespärr och gasreglage.)
 3. Rengör kedjebromsen och se till att den fungerar säkert. Kontrollera att kedjefångaren är oskadad, ersätt den om det behövs med en kedjefångare i aluminium (finns tillgänglig som reservdel).
 4. Svärdet ska vändas dagligen för jämnare slitage. Kontrollera att svärdets smörjhål inte är igensatt. Rengör svärdspåret. Om svärdet har en nostrissa ska den smörjas.
 5. Kontrollera att svärd och kedja får tillräckligt med olja.
 6. Kontrollera sågkedjan med avseende på synliga sprickor i nitar och länkar, om sågkedjan är stel eller om nitar och länkar är onormalt slitna. Byt ut vid behov.
 7. Slipa kedjan och kontrollera dess spänning och skick. Kontrollera att kedjedrivhjulet inte är onormalt slitet. Byt vid behov.
 8. Rengör startapparatens luftintag. Rengör luftfiltret.
 9. Kontrollera att alla muttrar och skruvar är åtdragna.
 10. Kontrollera att stoppkontakten fungerar.
 11. Kontrollera att inget bränsleläckage finns från motor, tank eller bränsleledningar.
 12. Kontrollera kylsystemet varje dag.

Viktigt! Läs noga igenom motorsågens användnings- och säkerhetsanvisningar innan du använder den. Här finns säkerhetsvarningar samt information om maskinens säkerhetsfunktioner, säkra starttekniker och kontroll- och underhållskrav som hjälper till att förlänga maskinens livslängd.

Se även:

Veckounderhåll av motorsågar

Månatligt underhåll av motorsåg

Regelbundet underhåll av motorsågen

Var den här artikeln till hjälp?