Fluktuerande vattentryck i högtryckstvätten

När du använder högtryckstvätten kan du uppleva att vattentrycket fluktuerar.

Slangarna är böjda

Se till att slangarna inte är böjda eller vikta.

Vattenflödet är otillräckligt

Kontrollera att den anslutna vattentillförseln är tillräcklig och att vattenkällan är påslagen. Undvik att använda alltför långa slangar.

OBS! För att högtryckstvätten ska fungera korrekt måste du använda rätt typ av slang, vattentryck och vattentemperatur. Mer information hittar du i bruksanvisningen för din produkt.

Munstycket är igensatt

Rengör munstycket.

Rengöra högtryckstvättens munstycke

Det finns luft i systemet

För att högtryckstvätten ska kunna trycka ut luften måste systemet luftas.

Vattenfiltret är smutsigt

Rengör vattenfiltret.

Rengöra högtryckstvättens vattenfilter

Var den här artikeln till hjälp?