Använda en skumspruta på en högtryckstvätt

För bättre rengöringsresultat kan du använda rengöringsmedel med högtryckstvätten.

Beroende på vilken typ av högtryckstvätt det är kan den ha en separat skumspruta eller en inbyggd tank för rengöringsmedel.

Använda en skumspruta på en högtryckstvätt

 1. Ta bort skumsprutan från hållaren.
 2. Fyll behållaren på skumsprutan med rengöringsmedel. VAR FÖRSIKTIG! Använd endast rengöringsmedel som rekommenderas av Husqvarna.
 3. Tryck in kopplingen på skumsprutan i sprutpistolen/spruthandtaget och sprinklerstaven, beroende på vilken modell du har. Vrid skumsprutan medurs och släpp skumsprutan. Skumsprutan låser fast på plats.
 4. Anslut produkten till vattenkällan
 5. Lufta produkten
 6. Starta produkten.
 7. Vrid vredet på skumsprutan för att justera mängden skum som används. Vrid vredet medurs för att använda mer skum. Vrid vredet moturs för att använda mindre skum. Den här funktionen finns bara på vissa högtryckstvättmodeller.
 8. Vrid munstyckslocket för att ändra skumsprutans mönster. Vrid medurs för ett mindre mönster och moturs för ett större mönster. Den här funktionen finns bara på vissa högtryckstvättmodeller.
 1. Ta bort tanken för rengöringsmedel från hållaren.
 2. Fyll tanken med rengöringsmedel. VAR FÖRSIKTIG! Använd endast rengöringsmedel som rekommenderas av Husqvarna.
 3. Se till att locket sitter tätt.
 4. Sätt tillbaka behållaren på produkten.
 5. Montera det mjuka munstycket på sprinklerstaven. Vrid trycket till den lägsta inställningen, moturs.
 6. Anslut produkten till en vattenkälla
 7. Lufta högtryckstvätten
 8. Starta produkten.
 9. Vrid vredet på produkten för att justera mängden skum som används. Vrid vredet medurs för att använda mer skum. Vrid vredet moturs för att använda mindre skum.
Var den här artikeln till hjälp?