Roboty koszace11.02.2024

Jak ułożyć przewód ograniczający w instalacji Automower®

Przewód ograniczający wyznacza krawędzie trawnika i określa obszar koszenia robota. Jego prawidłowa instalacja umożliwia skuteczne poruszanie się robota koszącego po ogrodzie. Czujniki w robocie koszącym rejestrują zbliżanie się urządzenia do przewodu ograniczającego.

Niniejszy przewodnik zawiera instrukcje krok po kroku dotyczące planowania i układania przewodu ograniczającego.

Zaplanuj i przygotuj

Naszkicuj obszar pracy

 • Stwórz szkic, który obejmuje wszystkie przeszkody i problematyczne miejsca w Twoim ogrodzie.
 • Określ idealne położenie stacji ładującej, przewodu ograniczającego i przewodu doprowadzającego.
 • Możesz skorzystać z naszych przykładów instalacji.

Szkic instalacji Automower

Poznaj przykładowe umiejscowienie stacji ładującej

Określ punkty połączeniowe

 • Zaplanuj miejsce połączenia przewodu doprowadzającego z przewodem ograniczającym.
 • Pozostaw pętlę przewodu o długości 10 cm / 5 cali w punkcie połączeniowym. Ułatwi to połączenie przewodu doprowadzającego z przewodem ograniczającym.

Przed instalacją należy skosić trawnik

 • Przed ułożeniem przewodu należy upewnić się, że trawnik jest skoszony, aby zapobiec podniesieniu przewodu przez trawę.

Zainstaluj przewód

Rozpocznij za stacją ładującą

 • Rozpocznij i zakończ instalację przewodu ograniczającego za stacją ładującą.
 • Pozostaw dodatkowy przewód o długości 50 cm / 2 stóp w celu połączenia ze stacją ładującą.

Ułóż przewód ograniczający

 • Ułóż przewód ograniczający wokół całego obszaru pracy.

Mocowanie przewodu za pomocą szpilek

 • Szpilki można umieścić na poziomych obszarach trawnika w odległości około 70 cm / 2 stóp i 6 cali.
 • Upewnij się, że przewód jest mocno przymocowany do podłoża, aby zapobiec zablokowaniu robota koszącego i przecięciu przewodu.
 • Sprawdź, czy na trawniku nie ma nierównych obszarów, i użyj dodatkowych szpilek, aby mocno przymocować przewód do podłoża.

Zakopywanie przewodu

 • Zrób szczelinę w trawniku przy pomocy szpadla.
 • Umieść przewód ograniczający lub przewód doprowadzający w ziemi na głębokości 1–20 cm (3/8–8 cali).
 • Jest to zalecana opcja, jeśli trawnik jest bardzo nierówny lub gdy chcesz ukryć przewód.

Wskazówki dotyczące układania przewodów

Opcje umiejscowienia stacji ładującej

Na drodze do stacji ładującej przewód ograniczający można ułożyć na różne sposoby. Wybierz opcję, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Zobacz ilustrację poniżej.

 • Opcja 1: Ułóż przewód całkowicie na zewnątrz stacji ładującej.
 • Opcja 2: Ułóż przewód pod płytą stacji ładującej. Upewnij się, że co najmniej połowa płyty stacji ładującej pozostaje w obszarze pracy.

Jak ułożyć przewód ograniczający przy stacji ładującej

 • W przypadku modelu Automower® Aspire™ R4: zamiast opcji 2 użyj opcji 3, w której przewody wychodzą prosto na bok i wokół stacji ładującej (patrz ilustracja poniżej).

Podłącz oba końce przewodu do stacji ładującej

Odległość przewodu ograniczającego od obiektów

Ponieważ robot koszący zawsze mija przewód przed zatrzymaniem, należy go ułożyć w różnych odległościach, zależnie od przeszkód.

 • Użyj dołączonej linijki Automower®, aby upewnić się, że przewód jest umieszczony w odpowiedniej odległości od przeszkód.
 • Linijka ma trzy nadrukowane odległości: krótką, średnią i długą. Dokładne odległości różnią się w zależności od modelu. Sprawdź w instrukcji obsługi dokładne odległości dla danego modelu.

Zalecenia ogólne

 • Ułóż przewód ograniczający w odległości 35 cm / 14 cali od przeszkody o wysokości powyżej 5 cm (2 cali).
 • Ułóż przewód ograniczający w odległości 30 cm / 12 cali od przeszkody o wysokości 1–5 cm (3/8–2 cali).
 • Ułóż przewód ograniczający w odległości 10 cm / 4 cali od przeszkody o wysokości powyżej 1 cm (3/8 cala).
 • Przed twardymi obiektami, takimi jak ogrodzenia i ściany, należy użyć największej odległości – w przeciwnym razie robot koszący przy każdym zakręcie będzie zderzał się z twardą przeszkodą.
 • W przypadku klombów i miękkich krzewów, gdzie nie ma ryzyka kolizji, średnia odległość jest wystarczająca. Jeśli odległość jest mniejsza, robot koszący może przejechać przez krawędź i utknąć. Przy większej odległości robot koszący pozostawi nieskoszoną trawę blisko krawędzi.
 • W pobliżu utwardzanych ścieżek na poziomie trawnika zalecamy użycie najkrótszej odległości na linijce. Robot koszący wykorzysta część ścieżki do zakrętu, nie pozostawiając nieskoszonej trawy.
 • Na ścieżkach żwirowych należy używać średniej odległości, w przypadku gdy istnieje ryzyko, że robot koszący utknie.
 • W przypadku ścieżek twardych można po prostu pozwolić robotowi koszącemu przejechać.
 • Ze względów bezpieczeństwa wokół basenów lub stawów musi znajdować się bariera o wysokości co najmniej 15 cm (6 cali).

Podane odległości powinny być traktowane jako wskazówki. Rezultaty koszenia możesz zoptymalizować, regulując przewód ograniczający, gdy poznasz, jak robot koszący kosi trawnik.

Wyspy, przejścia i obszary odrębne

Wyspy

Przejścia

 • Za pomocą przejść połącz dwie części obszaru pracy.
 • Przejście z przewodem doprowadzającym wymaga minimalnej odległości między przewodami ograniczającymi po każdej stronie przejścia wynoszącej 60 cm (24 cali).
 • Obszar pracy z przejściem bez przewodu doprowadzającego wymaga minimalnej odległości między przewodami ograniczającymi po każdej stronie przejścia wynoszącej 2 m (6 stóp i 6 cali).
 • Dowiedz się więcej o przejściach

Obszary odrębne

 • Utwórz obszar odrębny, jeśli obszar pracy ma dwa obszary, który nie są połączone z przejściem.
 • Obszar pracy, w którym znajduje się stacja ładująca, to teren główny.
 • Dowiedz się więcej o obszarach odrębnych
Czy ten artykuł był pomocny?
Dowiedz się więcej
robot koszącyinstalacja