Roboty koszace08.03.2024

Jak utworzyć obszar odrębny w instalacji Automower®

Jeśli jakaś część trawnika znajduje się w pobliżu pozostałej części, ale nie jest z nią bezpośrednio połączona, można wyznaczyć ją jako obszar odrębny. Jest to przydatne, np. jeśli ogród z przodu i ogród z tyłu nie są połączone przejściem, przez które mógłby przejechać robot koszący, lub jeśli chcesz udostępnić robota koszącego Automower® najbliższemu sąsiadowi. Przy korzystaniu z obszaru odrębnego wystarczy utworzyć jedną instalację — z jedną stacją ładującą i jednym przewodem ograniczającym. Przewód ograniczający jest układany wokół obszaru pracy.

Instalacja Automower z obszarem odrębnym

Rozumienie obszarów odrębnych

  • Obszar pracy, w którym znajduje się stacja ładująca, nazywany jest obszarem głównym (A).
  • Obszar odrębny (B) nie jest połączony z obszarem głównym za pomocą przejścia.
  • Przewód ograniczający musi być ułożony wokół całego obszaru pracy (A + B). Należy pamiętać, że zalecana maksymalna długość przewodu ograniczającego wynosi 800 m / 2600 stóp (w przypadku modelu Aspire R4: 300 m / 980 stóp).

Praca w obszarze odrębnym

Aby uruchomić robota koszącego w obszarze odrębnym, należy ręcznie przenieść go do obszaru odrębnego i wybrać na wyświetlaczu robota koszącego lub w aplikacji Automower® Connect opcję Start > Obszar odrębny.

W trybie obszaru odrębnego robot koszący pracuje przez określony czas lub do rozładowania akumulatora. Sam nie wyszukuje stacji ładującej. Po zakończeniu koszenia w obszarze odrębnym należy ręcznie umieścić robota koszącego w stacji ładującej, aby go naładować.

Należy pamiętać, aby przed umieszczeniem robota koszącego w stacji ładującej ustawić tryb Teren główny; w przeciwnym razie nie wznowi on pracy zgodnie z harmonogramem.

Technologia AIM i obszary odrębne

Ta część dotyczy tylko modeli Automower® obsługujących technologię AIM:

Mapa wirtualna (Mój trawnik) utworzona za pomocą technologii AIM nie pokazuje żadnych obszarów odrębnych i nie może być używana do tworzenia obszarów pracy ani stref niedostępnych w obszarze odrębnym. Mimo że obszar odrębny nie jest uwzględniony na mapie wirtualnej, można go kosić jak zwykle; robot koszący będzie podążać za przewodem ograniczającym. Nadal konieczne będzie ręczne przeniesienie robota koszącego do obszaru odrębnego.

Podczas mapowania trawnika w głównym obszarze pracy można w razie potrzeby przenieść robota koszącego do obszaru odrębnego bez zakłócania procesu mapowania.

Aby uzyskać spersonalizowaną pomoc dotyczącą robota koszącego, należy skontaktować się z lokalnym dilerem Husqvarna.

Czy ten artykuł był pomocny?