Roboty koszace17.05.2024

Jak podłączyć przewód ograniczający i przewody doprowadzające do stacji ładującej Automower®

Po zainstalowaniu przewodu ograniczającego i przewodów doprowadzających w instalacji Automower® kolejnym krokiem jest podłączenie ich do stacji ładującej.

W celu podłączenia przewodów do stacji ładującej należy wykonać następujące czynności:

  1. Przygotować przewody: Do podłączania przewodów należy skorzystać ze złączy Automower®. Otworzyć złącze Automower®, włożyć przewód, a następnie zamknąć złącze za pomocą szczypiec. Przyciąć przewód, tak aby ponad każdym złączem wystawał na długość 1–2 cm / 0,4–0,8 cala.

  1. Uzyskiwanie dostępu do stacji ładującej: Przechylić część górną stacji ładującej. W przypadku modeli Automower® NERA należy również otworzyć pokrywę z przodu stacji ładującej.

  2. Podłączyć przewód ograniczający: Wsunąć prawe złącze przez prawy otwór w kolumnie stacji ładującej i przymocować je do metalowego styku z oznaczeniem „AR”. Wykonać te same czynności w przypadku lewego złącza, mocując je do styku z oznaczeniem „AL”.

  3. Podłączyć przewód doprowadzający: Wcisnąć złącze na metalowy styk z oznaczeniem GUIDE, G1, G2 lub G3. Liczba dostępnych styków i obsługiwanych przewodów doprowadzających zależy od konkretnego modelu Automower®. Modele Automower® 320 NERA i 310E NERA mają trzy złącza do przewodów doprowadzających, ale obsługują tylko dwa przewody doprowadzające, więc można użyć tylko styków G1 i G2. Przewód doprowadzający podłączony do styku G3 nie będzie działać. W przypadku modeli Automower® 410XE NERA, 430X NERA i 450X NERA można użyć wszystkich trzech przewodów doprowadzających.

  4. Zamocować stację ładującą: Teraz gdy przewód ograniczający i przewody doprowadzające są podłączone do stacji ładującej, stację ładującą można przymocować do podłoża za pomocą dostarczonych śrub.

Wskazówka! Oznaczenie przewodów etykietami może ułatwić ich ponowne podłączanie, zwłaszcza jeśli stacja ładująca będzie przechowywana w pomieszczeniu w okresie zimowym.

Aby uzyskać więcej informacji na temat instalacji Automower®, obejrzyj film i zapoznaj się z artykułami wymienionymi poniżej:

Jak ułożyć przewód ograniczający w instalacji Automower®

Jak ułożyć przewód doprowadzający w instalacji Automower®

Wskazówka! Aby włączyć napisy, rozpocznij odtwarzanie filmu i kliknij ikonę koła zębatego, aby wyświetlić ustawienia. Następnie wybierz opcję „Napisy/CC” i jeden z dostępnych języków.

Aby uzyskać spersonalizowaną pomoc dotyczącą robota koszącego Automower®, należy skontaktować się z lokalnym dilerem Husqvarna.

Czy ten artykuł był pomocny?