Roboty koszace17.05.2024

Jak ułożyć przewód doprowadzający w instalacji Automower®

W instalacji Automower® zadaniem naszego opatentowanego przewodu doprowadzającego jest odprowadzenie robota koszącego Automower® z powrotem do stacji ładującej, gdy jest taka potrzeba, skracając czas szukania, zwłaszcza w przypadku skomplikowanych ogrodów.

Przewody doprowadzające są również używane do prowadzenia robota koszącego do odległych obszarów pracy i przejazdu przejściami o szerokości zaledwie 60 cm / 2 stóp. W przypadku przejść węższych niż 2 m / 6,5 stopy, zdecydowanie zalecamy użycie przewodu doprowadzającego, który poprowadzi przez nie robota koszącego. Robot koszący wybiera różne trasy w drodze do i ze stacji ładującej, aby zapobiec pozostawianiu śladów na trawniku.

W zależności od modelu może być wymagane użycie przewodu doprowadzającego. W przypadku innych modeli jest to opcja, ale zawsze zaleca się zainstalowanie jednego lub kilku przewodów doprowadzających. Liczba przewodów doprowadzających, które robot koszący Automower® może obsługiwać, zależy od modelu.

Jak ułożyć przewód doprowadzający

Wskazówka! Aby włączyć napisy, rozpocznij odtwarzanie filmu i kliknij ikonę koła zębatego, aby wyświetlić ustawienia. Następnie wybierz opcję „Napisy/CC” i jeden z dostępnych języków.

Układanie przewodu doprowadzającego: Instrukcje krok po kroku

 1. Rozpocząć od stacji ładującej: Przewód doprowadzający powinien mieć swój początek z tyłu stacji ładującej i być ułożony centralnie pod płytą podstawy. Jeden koniec przewodu doprowadzającego należy podłączyć do stacji ładującej, a drugi do przewodu ograniczającego.
 2. Wybrać odpowiedni przewód: W całej instalacji należy użyć tego samego typu przewodu. Przewód doprowadzający i przewód ograniczający powinny być tego samego typu.
 3. Użyć akcesoriów Automower®: Złącze Automower® i łącznik Automower® do podłączania przewodu doprowadzającego do stacji ładującej i przewodu ograniczającego należą do naszej oferty wysokiej jakości akcesoriów Automower®.
 4. Podłączyć przewód doprowadzający: Umieścić złącze Automower® na końcu przewodu i podłączyć je do styku G1 stacji ładującej (lub styku G2 lub G3, jeśli jest to drugi lub trzeci przewód doprowadzający). Zalecamy oznaczenie przewodów etykietami, aby ułatwić ich ponowne podłączenie, zwłaszcza po okresie przechowywania stacji ładującej w pomieszczeniu przez zimę. W przypadku modeli Automower® NERA do wszystkich złączy można uzyskać dostęp z przodu stacji ładującej.


Złącze Automower

 1. Ułożyć przewód: Przed stacją ładującą ułóż przewód na długości co najmniej 2 m / 6,5 stopy (w przypadku modelu Aspire™ R4: 1 m /3,3 stopy) w linii prostej. Za pomocą szpilek przymocuj przewód do podłoża aż do zaplanowanego miejsca połączenia z przewodem ograniczającym.
 2. Podłączyć przewód ograniczający: W punkcie połączenia z przewodem ograniczającym przetnij przewód ograniczający za pomocą szczypiec do cięcia drutu. Podłącz koniec przewodu doprowadzającego do przewodu ograniczającego za pomocą łącznika Automower®. Patrz Jak korzystać z łącznika Automower®.


 1. Skalibrować i sprawdzić: Zalecamy skalibrowanie przewodu doprowadzającego i sprawdzenie, czy robot koszący może podążać za przewodem doprowadzającym do stacji ładującej i bez problemu się zadokować.

Warto wiedzieć:

 • Jeśli trawnik jest otwarty, poprowadź przewód doprowadzający ze stacji ładującej do środkowego punktu po przeciwnej stronie trawnika.
 • Należy unikać układania przewodu pod ostrym kątem (powyżej 45°), ponieważ może to utrudnić robotowi koszącemu podążanie za przewodem doprowadzającym.
 • Robot koszący zawsze porusza się po lewej stronie przewodu doprowadzającego, patrząc w stronę stacji ładującej, dlatego należy zapewnić jak najwięcej miejsca po lewej stronie przewodu doprowadzającego.
 • W przypadku układania przewodu doprowadzającego na pochyłości należy umieścić go po przekątnej, aby zapewnić optymalną przyczepność robota koszącego.
 • Przewód doprowadzający nie może krzyżować się z przewodem ograniczającym, np. biegnącym do wyspy.
 • Zachować minimalną odległość 30 cm / 12 cali między przewodem ograniczającym a przewodem doprowadzającym.
 • Jeśli pętla doprowadzająca ma ponad 400 m / 1300 stóp (150 m / 490 stóp w przypadku modelu Aspire R4), robot koszący może mieć problem z poruszaniem się wzdłuż przewodu doprowadzającego.
 • Należy pamiętać, że modele Automower® 320 NERA i 310E NERA mają trzy złącza do przewodów doprowadzających, ale obsługują tylko dwa przewody doprowadzające, więc można użyć tylko styków G1 i G2. Przewód doprowadzający podłączony do styku G3 nie będzie działać.

Instalacja przewodu doprowadzającego: Przykład

Na poniższej ilustracji zastosowano dwa przewody doprowadzające. Jeden przewód prowadzi robota koszącego wokół domu do garażu, a drugi prowadzi robota koszącego przez ogrodzenie, w dół zbocza, przez przejście i w dół do szklarni. Przewód doprowadzający pomaga również robotowi koszącemu odnaleźć drogę z powrotem.

Złożona instalacja z dwoma przewodami doprowadzającymi

Ustawienia przewodu doprowadzającego

Po zakończeniu instalacji zalecamy dostosowanie ustawień pokrycia trawnika zależnie od złożoności trawnika. Aby mieć pewność, że robot koszący pokrywa wszystkie obszary trawnika, można skorzystać z nawigacji GPS (jeśli jest obsługiwana przez robota koszącego) lub ustawić pokrycie trawnika, które wykorzystuje przewody ograniczające i doprowadzające do kierowania robota do określonych obszarów trawnika.

Nawigacja GPS umożliwia robotowi koszącemu korzystanie z wbudowanego modułu GPS w celu automatycznego określania obszarów, które mają być koszone w następnej kolejności. Ustawienia pokrycia trawnika można dostosować w aplikacji Automower® Connect w menu Więcej > Ustawienia > Instalacja > Pokrycie trawnika lub za pomocą wyświetlacza robota koszącego w menu Instalacja > Pokrycie trawnika.

Uwaga: Jeśli robot koszący obsługuje technologię AIM, masz jeszcze większą kontrolę nad pokryciem trawnika, ponieważ w aplikacji Automower® Connect możesz łatwo tworzyć obszary pracy z osobnymi harmonogramami i wysokościami koszenia.

Czy ten artykuł był pomocny?