Roboty koszace11.02.2024

Jak korzystać z łącznika Automower® Coupler

Aby podłączyć przewód doprowadzający do przewodu ograniczającego lub naprawić uszkodzony przewód w instalacji robota koszącego Automower®, użyj oryginalnego łącznika Automower® Coupler. Wtyczka jest wypełniona smarem, który zapewnia odporność na czynniki pogodowe.

Jak korzystać z łącznika Automower® Coupler

  1. Wepchnij przewody w dolną część łącznika, po jednym przewodzie do jednego otworu*. Łącznik ma trzy otwory — nie ma znaczenia, w którym otworze umieścisz przewód.
  2. Ściśnij łącznik szczypcami. Upewnij się, że łącznik jest dociśnięty po obu stronach.
    Press down on both sides of the Automower coupler

  3. Zabezpiecz łącznik, umieszczając go pod trawą, z dala od obszaru pracy instalacji.

W przypadku stosowania profesjonalnego przewodu, przed włożeniem przewodu do łącznika należy usunąć zewnętrzną warstwę ochronną.

Podłączanie przewodu doprowadzającego do przewodu ograniczającego:

Naprawa uszkodzonego przewodu

Czy ten artykuł był pomocny?