Roboty koszace11.02.2024

Jak przetestować dokowanie w stacji ładującej po zainstalowaniu przewodu ograniczającego i doprowadzającego?

Aby znaleźć stację ładującą, robot koszący zawsze rozpoczyna od szukania sygnału stacji ładującej. Po pewnym czasie rozpoczyna szukanie przewodu doprowadzającego i ograniczającego w celu znalezienia stacji ładującej.

Po zainstalowaniu przewodu ograniczającego i doprowadzającego do robota koszącego Automower® należy sprawdzić, czy kosiarka podąża wzdłuż przewodu ograniczającego lub doprowadzającego aż do stacji ładującej i czy bez problemu się dokuje.

Test przewodu ograniczającego — dokowanie

Po zakończeniu instalacji przewodu ograniczającego zalecamy sprawdzenie, czy robot koszący Automower® podąża wzdłuż przewodu ograniczającego aż do stacji ładującej i bez problemu się dokuje. Test powinien zostać wykonany zarówno w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, jak i w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (test w prawo / test w lewo).

 1. Ustaw robota koszącego około 3 m / 10 stóp od przewodu ograniczającego, przodem do niego.
 2. Aby wykonać test za pomocą aplikacji Automower® Connect, nawiąż połączenie Bluetooth i wybierz Więcej > Ustawienia > Instalacja > Znajdź stację ładującą > Test: konfiguracja przewodu ograniczającego.
  Aby wykonać test za pomocą wyświetlacza kosiarki, wybierz Instalacja > Znajdź stację ładującą i przejdź do opcji testowania przewodu ograniczającego. Miejsce, gdzie można tę opcję znaleźć, różni się w zależności od modelu. Dokładna ścieżka menu znajduje się w instrukcji obsługi. Przykład: Instalacja > Znajdź stację ładującą > Przegląd metod wyszukiwania > Ograniczenie > Więcej > Test w prawo / Test w lewo.
 3. Naciśnij przycisk START i zamknij pokrywę (jeśli dany model ją ma).
 4. Sprawdź, czy urządzenie podąża za przewodem ograniczającym do stacji ładującej.
 5. Sprawdź, czy urządzenie jest zadokowane w stacji ładującej.

Jeśli urządzenie nie zadokuje się w stacji ładującej, sprawdź, czy stacja ładująca, przewód ograniczający i przewód doprowadzający zostały zainstalowane zgodnie z instrukcjami. Sprawdź również, czy wszystkie przeszkody znajdujące się w pobliżu przewodu zostały odizolowane. Jeśli to nie pomoże, zmień położenie stacji ładującej lub przewodu ograniczającego.

Test przewodu doprowadzającego — dokowanie

Po zakończeniu instalacji przewodu doprowadzającego zalecamy sprawdzenie, czy robot koszący Automower® podąża wzdłuż przewodu doprowadzającego aż do stacji ładującej i bez problemu się dokuje. Jeśli zainstalowano więcej niż jeden przewód doprowadzający, należy przetestować je wszystkie.

 1. Ustaw robota koszącego około 3 m / 10 stóp od przewodu doprowadzającego, przodem do niego.
 2. Aby wykonać test za pomocą aplikacji Automower® Connect, nawiąż połączenie Bluetooth i wybierz Więcej > Ustawienia > Instalacja > Znajdź stację ładującą > Test: konfiguracja Guide X.
  Aby wykonać test za pomocą wyświetlacza kosiarki, wybierzInstalacja > Znajdź stację ładującą i przejdź do opcji testowania przewodu doprowadzającego. Miejsce, gdzie można tę opcję znaleźć, różni się w zależności od modelu. Dokładna ścieżka menu znajduje się w instrukcji obsługi. Przykład: Instalacja > Znajdź stację ładującą > Doprowadzanie > Więcej > Test doprowadzania.
 3. Naciśnij przycisk START i zamknij pokrywę (jeśli dany model ją ma).
 4. Sprawdź, czy urządzenie podąża za przewodem doprowadzającym do stacji ładującej.
 5. Sprawdź, czy urządzenie jest zadokowane w stacji ładującej.

Test zostanie zatwierdzony jedynie w przypadku, gdy kosiarka na całej długości trasy podążając wzdłuż przewodu doprowadzającego bezproblemowo dotrze do stacji ładującej i zadokuje za pierwszym razem. Jeśli robot koszący nie może się zadokować za pierwszym razem, automatycznie spróbuje jeszcze raz.

Jeśli urządzenie nie zadokuje się w stacji ładującej, sprawdź, czy stacja ładująca, przewód ograniczający i przewód doprowadzający zostały zainstalowane zgodnie z instrukcjami. Sprawdź również, czy wszystkie przeszkody znajdujące się w pobliżu przewodu zostały odizolowane i czy przewód doprowadzający na stromym zboczu został ułożony pod kątem. Jeśli to nie pomoże, zmień położenie stacji ładującej lub przewodu doprowadzającego.

Czy ten artykuł był pomocny?