Roboty koszace01.03.2024

Jak przeprowadzić podstawową konfigurację i kalibrację robota koszącego Automower®

Przed pierwszym uruchomieniem robota koszącego Automower® należy wykonać sekwencję uruchamiania w menu robota koszącego, a także automatyczną kalibrację sygnału przewodu doprowadzającego.

Ustawienia podstawowe i kalibracja

  1. Umieścić produkt w stacji ładującej*.
  2. Włączyć urządzenie.
  3. Wybrać język, kraj, datę i godzinę zgodnie z wyświetlanymi prośbami i ustawić kod PIN. W przypadku niektórych modeli przed wybraniem osobistego kodu PIN należy wprowadzić fabryczny kod PIN. Nie można użyć kodu 0000 jako kodu PIN.
  4. Uruchomić urządzenie, aby rozpocząć kalibrację prowadnika. Proces kalibracji jest automatyczny.

Urządzenie odsunie się od stacji ładującej i zatrzyma się, przeprowadzając kalibrację niektórych ustawień produktu. Po zakończeniu kalibracji urządzenie rozpocznie koszenie.

* Jeśli ten krok zostanie pominięty, produkt wygeneruje nowy sygnał pętli i przeprowadzi proces kalibracji przy pierwszym opuszczeniu stacji ładującej.

Czy ten artykuł był pomocny?