Roboty koszace11.02.2024

Wskazówki dotyczące zapobiegania przerwaniu przewodu w instalacji robota koszącego Automower®

Oto kilka wskazówek i przypomnień, które pomogą Ci zapobiec uszkodzeniu przewodów podczas instalacji i użytkowania robota koszącego Automower®.

Koszenie trawnika przed instalacją przewodu

W przypadku instalowania przewodu ograniczającego lub przewodu doprowadzającego za pomocą szpilek zaleca się skoszenie trawnika przed ułożeniem przewodu. Wysoka trawa może spowodować podniesienie przewodu i uszkodzenie go przez robota koszącego.

Regulacja wysokości koszenia

Po kilku miesiącach przewód całkowicie obrośnie trawą, jednak aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia przewodu, możesz zacząć od ustawienia najwyższej wysokości koszenia w robocie koszącym. Następnie stopniowo obniżaj ją o jeden stopień co tydzień przez pierwsze 6–8 tygodni, aż do osiągnięcia preferowanej wysokości koszenia .

Sprawdzanie, czy na trawniku nie występują nierówne obszary

Upewnij się, że przewód jest mocno przymocowany do podłoża, aby zapobiec zablokowaniu robota koszącego lub uszkodzeniu. Sprawdź, czy na trawniku nie ma nierównych obszarów, które mogłyby podnieść przewód, i użyj dodatkowych szpilek, aby przymocować go do podłoża.

Unikanie zbytniego zginania przewodu

Unikaj nadmiernego zginania przewodu, ponieważ może to go naprężyć i doprowadzić do uszkodzenia.

Sprawdzanie obszarów o miękkim lub twardym podłożu

Miękkie i mszyste obszary trawnika, a także sucha i zwarta gleba, mogą z czasem powodować wypychanie szpilek do góry. Dlatego należy okresowo sprawdzać i wciskać szpilki w ziemię, aby utrzymać przewód płasko na podłożu.

Usuwanie zanieczyszczeń z trawnika

Usuń kamienie i ostre przedmioty z podłoża, które z czasem mogłyby doprowadzić do przerwania przewodu.

Regularne kontrole instalacji przewodów

Regularnie sprawdzaj instalację przewodów, zwłaszcza przed uruchomieniem robota koszącego Automower® po przerwie zimowej. Upewnij się, że szpilki są umieszczone głęboko w ziemi, i sprawdź przewód pod kątem widocznych uszkodzeń.

Zakopywanie przewodu

Jeśli zdecydujesz się zakopać przewód, możesz wykonać szczelinę w trawniku za pomocą szpadla. Umieść przewód ograniczający lub przewód doprowadzający w ziemi na głębokości 1–20 cm (3/8–8 cali). Jest to zalecana opcja, jeśli trawnik jest nierówny lub gdy chcesz ukryć przewód.

Aby dowiedzieć się więcej o instalacjach przewodów Automower®, zobacz również:

Jak ułożyć przewód ograniczający w instalacji Automower®

Jak ułożyć przewód doprowadzający w instalacji Automower®

Jak znaleźć przerwę w przewodzie w instalacji Automower®

Czy ten artykuł był pomocny?